دانشجویان ارشد برق تهران جنوب | دانلود آهنگ جدید


اطلاعیه دانشگاه صنعتی مالک اشتر در خصوص تاریخ های برگزاری مصاحبه چند برابر ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۸

به اطلاع داوطلبان گرامی میرساند، تاریخ های برگزاری مصاحبه عمومی ، بشرح زیر می باشد:

الف:زمان مصاحبه (ساعت ۸ صبح الی ۱۴)

مرکز تهران:

حرف اول نام خانوادگی

تاریخ مراجعه

الف  ب پ ت ث

شنبه ۴/۲۳

ج چ ح خ د ذ -ر

یکشنبه ۴/۲۴

ز ژ س ش ص ض ط ظ -ع

دوشنبه ۴/۲۵

غ ف ق ک گ ل

سه شنبه ۴/۲۶

م ن و ه -ی

چهارشنبه ۴/۲۷

مرکز شاهین شهر:

حرف اول نام خانوادگی

تاریخ مراجعه

ا-ب-پ-ت-ث-ج-چ

یکشنبه ۴/۱۷

ح-خ- د-ذ-ر-ز-ژ-س-ش-ص-ض-ط-ظ

سه شنبه ۴/۱۹

ع-غ- ف-ق-ک-گ-ل-م-ن-و-ه-ی

چهارشنبه ۴/۲۰

توجه: – در صورت معرفی شدن یک داوطلب در کد رشته های چند مرکز، شرکت در مصاحبه یک مرکز کافی می باشد.

    – داوطلبان معرفی شده رشته های مرکز شیراز جهت مصاحبه در تاریخ های مذکور به مرکز شاهین شهر مراجعه نمایند.

ب:محل مصاحبه

 تهران: لویزان- خیابان شهید شعبانلو- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 اصفهان: شاهین شهر- انتهای خیابان فردوسی- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

ج: مدارک مورد نیاز

– روگرفت تمامی صفحات شناسنامه  به همراه اصل آن

– روگرفت کارت ملی  به همراه اصل آن

– روگرفت مدرک کارشناسی (و کاردانی) با قید معدل

– گواهی اشتغال به کار و موافقت با ادامه تحصیل و تقبل هزینه از محل کار استفاده کنندگان از سهمیه ویژه شاغلین نیروهای مسلح

– دو قطعه عکس ۳در۴ مربوط به سال جاری

– تاییدیه فارغ التحصیلی تا ۹۷/۶/۳۱ (برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی) با معدل واحدهای گذرانده (فرم موجود در دفترچه شماره ۱)

– مدرک جهت تعیین وضعیت نظام وظیفه

– ارائه اصل فیش پرداختی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ر یال (دویست هزار ریال) به حساب بانک ملی شعبه لویزان(۱۵۰۲) بنام خزانه داری کل به شماره حساب  ۲۱۷۱۵۴۹۰۰۱۰۰۵ شناسه ۳۰۰۶/۶۳ (شماره شبا۱۶۰۱-۷۰۰۰-۰۰۰۲-۱۷۱۵-۴۹۰۰-۱۰۰۵)


اطلاعیه دانشگاه جامع امام حسین (ع) در خصوص زمان مصاحبه و اردوی گزینش کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷

قابل‌توجه داوطلبان کارشناسی ارشد سال ۹۷ دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

این دانشگاه پس از بررسی اطلاعات ارسالی توسط سازمان سنجش و اعمال شرایط و ضوابط خود، به داوطلبان واجد شرایط حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ از طریق پیامک اطلاع‌رسانی خواهد نمود، لذا فقط آن دسته از داوطلبان واجد شرایط مصاحبه کارشناسی ارشد سال ۹۷ این دانشگاه که پیامک دعوت به مصاحبه را دریافت می‌کنند، جهت انجام مصاحبه مطابق جدول زمان‌بندی ذیل در زمان تعیین‌شده به همراه مدارک خواسته‌شده به دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

تذکر: با توجه به طولانی بودن مراحل گزینش از آوردن همراه خودداری شود.

شماره پیامک مرکز آزمون و سنجش: ۰۹۱۲۸۱۷۶۳۶۷

 

جدول زمان‌بندی دعوت برای مصاحبه کارشناسی ارشد سال  ۹۷

به ترتیب حروف الفبا (حرف اول نام خانوادگی)

 

حرف اول نام خانوادگی تاریخ مصاحبه رشته/گرایش ردیف
ساعت ۱۰ ساعت ۸
ع تا ی الف تا ض ۱۳۹۷/۴/۱۲ مجموعه مهندسی عمران/سازه ۱
ز تا ی الف تا ر ۱۳۹۷/۴/۱۲ مهندسی پدافندغیرعامل/آفا ۲
ص تا ی الف تا ش ۱۳۹۷/۴/۱۳ مهندسی پدافندغیرعامل/سازه ۳
س تا ی الف تا ر ۱۳۹۷/۴/۱۳ مهندسی پدافندغیرعامل/طراحی ۴
ح تا ر الف تا ج ۱۳۹۷/۴/۱۲ مهندسی برق/جنگ الکترونیک ۵
ک تا ی ز تا ق ۱۳۹۷/۴/۱۳
الف تا ی ۱۳۹۷/۴/۱۳ مهندسی برق/الکترونیک قدرت ۶
الف تا ی ۱۳۹۷/۴/۱۳ مهندسی برق/سیستم های قدرت ۷
ح تا ز الف تا ت ۱۳۹۷/۴/۱۲ مهندسی برق/مخابرات امن و رمزنگاری ۸
م تا ی ع تا ک ۱۳۹۷/۴/۱۳
د تا ص الف تا خ ۱۳۹۷/۴/۱۲ مهندسی برق/مخابرات سیستم ۹
م تا ی ع تا ک ۱۳۹۷/۴/۱۳
د تا ر الف تا ت ۱۳۹۷/۴/۱۲ مهندسی برق/مخابرات میدان و موج ۱۰
ف تا ی س تا ع ۱۳۹۷/۴/۱۳
چ تا خ الف تا ج ۱۳۹۷/۴/۱۲ مهندسی برق/افزاره های میکرونانو ۱۱
ک تا ن د تا ف ۱۳۹۷/۴/۱۳
ر تا ص الف تا د ۱۳۹۷/۴/۱۲ مهندسی برق/مدارهای مجتمع ۱۲
م تا ن ط تا ک ۱۳۹۷/۴/۱۳
ح تا س الف تا ج ۱۳۹۷/۴/۱۲ مهندسی فناوری اطلاعات/شبکه های کامپیوتری ۱۳
م تا ی ش تا ق ۱۳۹۷/۴/۱۳
ز تا س الف تا ر ۱۳۹۷/۴/۱۲ مهندسی کامپیوتر/رایانش امن ۱۴
م تا هـ ش تا ک ۱۳۹۷/۴/۱۳
پ تا ز الف تا ب ۱۳۹۷/۴/۱۲ مهندسی کامپیوتر/نرم افزار ۱۵
ق تا ن س تا ف ۱۳۹۷/۴/۱۳
ک تا ی د تا ق ۱۳۹۷/۴/۱۷ ریاضی کاربردی/آنالیز عددی ۱۶
۱۳۹۷/۴/۱۷ ریاضی کاربردی/بهینه سازی ۱۷
۱۳۹۷/۴/۱۷ ریاضی کاربردی/رمز و کد ۱۸
ف تا ی الف تا ع ۱۳۹۷/۴/۱۶ زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۹
م تا ن ب تا ک ۱۳۹۷/۴/۱۶ شیمی آلی ۲۰
ص تا ی الف تا ر ۱۳۹۷/۴/۱۶ شیمی تجزیه ۲۱
الف تا ی ۱۳۹۷/۴/۱۶ شیمی فیزیک ۲۲
الف تا ن ۱۳۹۷/۴/۱۶ شیمی معدنی ۲۳
ص تا ی الف تا ش ۱۳۹۷/۴/۱۷ فیزیک اپتیک و لیزر ۲۴
۱۳۹۷/۴/۱۷ فیزیک هسته ای ۲۵
ص تا ن الف تا ز ۱۳۹۷/۴/۱۶ نانوشیمی ۲۶
ش تا ع ب تا س ۱۳۹۷/۴/۱۶ مهندسی شیمی/طراحی فرآیند ۲۷
ن تا و ق تا م ۱۳۹۷/۴/۱۷
خ تا س الف تا ح ۱۳۹۷/۴/۱۶ مهندسی مکانیک/تبدیل انرژی ۲۸
م تا و ص تا ل ۱۳۹۷/۴/۱۷
پ تا د الف تا ب ۱۳۹۷/۴/۱۶ مهندسی صنایع/سیستم های کلان ۲۹
ق تا ی ز تا ف ۱۳۹۷/۴/۱۷
ح تا ر الف تا ج ۱۳۹۷/۴/۱۶ مهندسی صنایع/لجستیک و زنجیره تامین ۳۰
ک تا ن ز تا ق ۱۳۹۷/۴/۱۷
د تا س الف تا خ ۱۳۹۷/۴/۱۶ مهندسی مکانیک/طراحی کابردی ۳۱
م تا و ع تا ل ۱۳۹۷/۴/۱۷
ج تا ز الف تا ت ۱۳۹۷/۴/۱۶ مهندسی هوافضا/آئرودینامیک ۳۲
ق تا ی س تا ف ۱۳۹۷/۴/۱۷
ج تا ز الف تا ب ۱۳۹۷/۴/۱۶ مهندسی هوافضا/سازه های هوایی ۳۳
ک تا ی س تا ق ۱۳۹۷/۴/۱۷
خ تا ف الف تا ح ۱۳۹۷/۴/۱۶ پیشرانه ۳۴
م تا ی ق تا گ ۱۳۹۷/۴/۱۷

 

مدارک موردنیاز

– اصل شناسنامه و کارت ملی داوطلب (به همراه سه سری کپی) و اصل شناسنامه و کارت ملی پدر، مادر و همسر (به همراه دو سری کپی) **نحوه کپی گرفتن از شناسنامه‌ها: صفحه مشخصات یک برگ کپی، صفحه ازدواج یک برگ کپی، صفحه انتخابات و توضیحات باهم در یک برگ کپی (سه برگ در هر سری، درمجموع سه برگ برای داوطلب، سه برگ برای پدر، سه برگ برای مادر و سه برگ برای همسر) ** نحوه کپی گرفتن از کارت ملی: (پشت و روی کارت روی یک‌طرف برگ کپی گرفته شود)

– اصل و کپی گواهی فارغ‌التحصیلی یا هر مدرک معتبری که مشخص‌کننده معدل کل، نوع رشته، مقطع تحصیلی و فارغ‌التحصیلی قطعی باشد (از همه مقاطع دانشگاهی) «در مورد دانشجویان، گواهی اشتغال به تحصیل ممهور به مهر معتبر از دانشگاه مربوطه ارائه شود»

تبصره ۱- آن دسته از داوطلبانی که فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می‌باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می‌بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

تبصره ۲- آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ ۹۷/۰۶/۳۱ در مقاطع کارشناسی‌ فارغ‌التحصیل خواهند شد، می‌بایست اصل گواهی تأییدشده توسط دانشگاه محل تحصیل، مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰ را همراه داشته و ارائه نمایند.

-گواهی عضویت و فعالیت در بسیج (شهری، دانشجویی، دانش‌آموزی و . . .) صادرشده از ناحیه مقاومت بسیج به تاریخ روز.

– هشت قطعه عکس تمام‌رخ جدید ۴×۳ پشت‌نویسی شده با زمینه سفید

– اصل و کپی مدرک مشخص‌کننده وضعیت نظام‌وظیفه: کارت پایان خدمت (پشت و روی کارت روی یک‌طرف صفحه کپی گرفته شود) یا گواهی سربازی یا برگه آماده‌به‌خدمت

– گواهی ایثارگری (در صورت وجود ایثارگر در خانواده درجه‌یک)

-اصل و یک برگ کپی از گواهی‌نامه‌ها (آموزشی، حکم مسئولیت، تقدیرنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی، قرآنی، علمی و بسیج)

-اصل گذرنامه و کپی از صفحه مشخصات و صفحه‌های مهردار

 (مدارک بالا را به همراه اصل آن ارائه نموده و کپی مدارک خوانا بوده و از نصف برگهA4 (A5) کوچک‌تر نباشد.)

-ارائه گواهی استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران برای متقاضیان

-مجوز شرکت در آزمون از مرکز عملیات نیروی انسانی سپاه برای اعضاء رسمی سپاه پاسداران

-مجوز ادامه تحصیل به‌صورت تمام‌وقت از بالاترین مرجع سازمانی برای شاغلین سایر سازمان‌های نیروهای مسلح

نشانی محل مصاحبه: تهران – اتوبان شهید بابایی (شرق)-بعد از پل لشگرک-خروجی حکیمیه بهشت (خروجی دوم)- پل زیرگذر شهدای حکیمیه- دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام  – موقعیت امام صادق علیه السلام

 

شرایط پذیرش دانشجو:

۱) انتخاب هدفمند دانشجو در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام  به ترتیب از میان پایوران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شاغلین سایر سازمان‌های نیروهای مسلح و بسیجیان فعال خواهد بود. تبصره۱: داوطلبان بسیجی فعال نباید در استخدام و یا متعهد خدمت به سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها باشند. تبصره۲: انتخاب هدفمند و پذیرش دانشجو در رشته‌های حوزه علوم انسانی فقط از میان پایوران سپاه (با ارایه تاییدیه مرکز عملیات نیروی انسانی سپاه) و بسیجیان فعال دارای شرایط بورس (با ارایه تاییدیه از معاونت سرمایه انسانی بسیج سازمان بسیج) انجام می‌گیرد.

 ۲) پایوران سپاه می‌بایست موافقت کتبی و بدون قید و شرط با ادامه تحصیل خود را از مرکز عملیات معاونت نیروی انسانی سپاه (برابر مجموعه ضوابط و مقررات دانشجویی) قبل از ثبت‌نام در آزمون دریافت و در زمان مصاحبه به دانشگاه ارایه نمایند.

 ۳) شاغلین سایر سازمان‌های نیروهای مسلح جهت انجام مصاحبه می‌بایست موافقت کتبی و بدون قید و شرط با ادامه تحصیل خود به صورت تمام وقت را از بالاترین مقام رسمی سازمان متبوع دریافت و در زمان مصاحبه به دانشگاه ارایه نمایند.

 ۴) داوطلبان بسیجی می‌بایست، گواهی عضویت بسیج فعال را در زمان مصاحبه به دانشگاه ارایه نمایند.

 ۵) سایر شرایط: ۱-۵- داوطلبان می‌بایست توانایی انجام تحقیقات، پژوهش‌ها و پروژه پایانی (پایان‌نامه) متناسب با نیاز سپاه را داشته باشند. ۲-۵- تمام داوطلبان می بایست واجد صلاحیت های عمومی سپاه بوده و در مراحل مصاحبه و آزمون امتیاز لازم را کسب نمایند. ۳-۵-کلیه پذیرفته‌شدگان علاوه بر نظام آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌بایست در برنامه‌های تربیتی دانشگاه حضور و مشارکت فعال داشته باشند. ۴-۵- تحصیل در دوره‌های تحصیلی دانشگاه به‌صورت تمام‌وقت خواهد بود. برای پایوران سپاه مطابق مجموعه ضوابط و مقررات دانشجویی سپاه خواهد بود. ۵-۵- سپاه هیچ‌گونه تعهدی مبنی بر جذب و استخدام کلیه پذیرفته‌شدگان بسیجی غیربورس را ندارد.

۶) تسهیلات: ۱-۶- در صورت نیاز سپاه، بخشی از فارغ‌التحصیلان بسیجی واجد شرایط جذب و استخدام در سپاه، انتخاب و به خدمت مشغول خواهند شد. ۲-۶- به کلیه دانشجویان غیربومی خوابگاه مجردی تعلق می‌گیرد. ۳-۶- به دانشجویان غیربورس بسیجی فعال دارای رتبه زیر ۱۰۰۰، کمک هزینه تحصیلی ماهانه دو میلیون ریال به مدت چهار ترم تحصیلی پرداخت می‌شود. نحوه برگشت کمک هزینه تحصیلی مطابق ضوابط دانشگاه پس از فارغ‌التحصیلی خواهد بود. ۴-۶- دانشجویان می‌توانند از امکان بهره‌مندی کسر و جایگزین خدمت سربازی در صورت اجرای پروژه‌های واگذار شده از سوی دانشگاه و تایید مراجع ذی‌ربط متناسب با میزان همکاری، برخوردار شوند. ۵-۶- در صورت تمایل دانشجویان غیر بورس، پس از فارغ‌التحصیلی در صورت داشتن شرایط به مراکز علمی و تخصصی سپاه جهت انجام خدمت مقدس سربازی معرفی خواهند شد. ۶-۶- به دانشجویان همکار و فعال در پروژه‌های تحقیقاتی مصوب مطابق ضوابط دانشگاه پژوهانه (حق‌الزحمه پژوهشی) پرداخت می‌گردد. ۷-۶- به پذیرفته‌شدگان رتبه‌های دو رقمی علاوه بر کمک هزینه تحصیلی تا سقف ۲ برابر سایرین وام و تسهیلات دانشجویی نیز اعطا خواهد شد. نحوه برگشت وام مطابق ضوابط دانشگاه پس از فارغ التحصیلی خواهد بود. ۸-۶- زمینه ادامه تحصیل بدون آزمون (استعداد درخشان) به فارغ‌التحصیلان رتبه اول هر دوره مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وجود دارد. (ارایه تاییدیه موافقت با ادامه تحصیل از مرکز عملیات نیروی انسانی سپاه برای پایوران سپاه و موافقت با ادامه تحصیل شاغلین سایر نیروهای مسلح از بالاترین مرجع سازمان متبوع خود الزامی است.) ۹-۶- تمامی پذیرفته‌شدگان از امکانات ورزشی، کارگاه‌های مهارت افزایی، برنامه‌های فوق‌برنامه دانشگاه به‌صورت رایگان بهره‌مند می‌گردند.

✅چند توصیه مهم برای موفقیت در مصاحبه دانشگاه امام حسین(ع)✅

📝برای موفقیت در این مصاحبه شما باید چند مورد را در نظر داشته باشید:

۱-ابتدا شرایط و ضوابط این دانشگاه را مطالعه نمایید تا از این نظر مطمئن شوید مشکلی برای انتخاب این دانشگاه ندارید.

۲-اطلاعات عقیدتی و سیاسی خود را از الان تقویت کنید که در این خصوص بنده کتاب آزمون های مصاحبه حضوری را پیشنهاد میکنم که اطلاعات خوبی در مورد قرآن،نهج البلاغه،مفاتیح الجنان،احکام شرعی،وصیت نامه سیاسی-الهی امام خمینی(ره)،تاریخ اسلام و ایران،شناخت مسائل روز و اطلاعات عمومی،دانش سیاسی،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و…میباشد که نمونه های آن در مصاحبه ها مطرح شده است.👇
http://goo.gl/EvBvq5

۳-برای قسمت مصاحبه فنی ، تسلط شما به دروس تخصصی دوره کارشناسی را در نظر میگیرند که چون هم دانشجو هستید و هم برای کنکور ارشد مطالعه میکنید نباید مشکل خاصی در این مورد داشته باشید.

۴-در مورد زبان شما باید بر روی دو مورد کمی تسلط داشته باشید یکی مکالمه و دیگری ترجمه ، برای این دو مورد که در مصاحبه معمولا مطرح میشود زمان کافی دارید و کافیست برای بخش مکالمه بتوانید مثلا در مورد پروژه و دوره کارآموزی خود توضیح دهید و در بخش ترجمه مثلا یک متن تخصصی را ترجمه کنید.


اطلاعیه دانشگاه شاهد در خصوص بررسی صلاحیت های عمومی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۷

​به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، زمان بررسی صلاحیت های عمومی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت آزمون سراسری کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد سال ۹۷ اعلام شد.

جدول زمانبندی بررسی صلاحیت های عمومی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت آزمون سراسری کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد در سال ۱۳۹۷ ​

گروه

تاریخ

ساعت مراجعه

به ترتیب حرف الفبای نام خانوادگی

خواهران

چهارشنبه

۹۷/۰۴/۱۳

۱۳:۳۰

الف

۱۶

ب

پنچشنبه

۹۷/۰۴/۱۴

۷

پ- ت- ث- ج- د

۱۰

چ- ح- خ- ذ- ز

۱۳:۳۰

ر- ص

۱۶

س- ش- ط

جمعه

۹۷/۰۴/۱۵

۷

ض- ظ- ع- غ- ف

۱۰

ق- ک- گ- ل- و

۱۳:۳۰

م

۱۶

ن- هـ – ی

برادران

چهارشنبه

۹۷/۰۴/۲۰

۱۳:۳۰

الف

۱۶

ب

پنجشنبه

۹۷/۰۴/۲۱

۷

پ- ت- ث- ج- چ- ط

۱۰

ح- خ- ذ- گ

۱۳:۳۰

د- ر- ض- ظ- ل- غ

۱۶

ز- س- ص- و

جمعه

۹۷/۰۴/۲۲

۷

ش- ع

۱۰

ک- ن

۱۳:۳۰

ف- ق- ی- هـ

۱۶

م

 نکات مهم:


۱
ـ مکان: ابتدای آزاد راه خلیج فارس، روبروی حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره)، دانشگاه شاهد، مجتمع آموزشی ایثار؛ وسیله ایاب و ذهاب از ایستگاه متروی حرم مطهر امام خمینی(ره ) به دانشگاه فراهم می باشد.

۲ـ مدارک مورد نیازداشتن اصل شناسنامه عکس دار الزامی است– کپی شناسنامه، یک قطعه عکس ۴*۳ (لطفاً خودکار آبی نیز همراه داشته باشید)

۳ـ به استحضار کلیه معرفی شدگان محترم می رساند، ورود به دانشگاه شاهد برای تمامی خواهران محترم (اعم از معرفی شدگان و همراهان آنان) با توجه به ضوابط اختصاصی دانشگاه، صرفا با حجاب برتر (چادر) امکان پذیر می باشد.

۴ ـ اسامی اعلام شده چند برابر ظرفیت بوده و قبولی تلقی نمی شود و از این نظر هیچ گونه حقی را برای داوطلب ایجاد نمی نماید. همچنین عدم حضور در این مرحله از بررسی، به منزله انصراف از حضور در دانشگاه شاهد تلقی می گردد و متعاقبا هیچ اقدامی در این رابطه امکانپذیر نخواهد بود.

۵ ـ تمامی معرفی شدگان محترم لازم است راس ساعت تعیین شده حضور یابندضمنا با توجه به اینکه زمان بررسی پرونده هر یک از مراجعین متفاوت بوده و از زمان حضور در دانشگاه و شروع بررسی ها بعضا تا ۴ ساعت ادامه می یابد، خواهشمند است برنامه ریزی لازم را در این خصوص به انجام رسانید.

۶ ـ به منظور تکمیل نمودن فرم اطلاعات مورد درخواست دانشگاه، لازم است نام، نشانی دقیق و تلفن تماس سه نفر از معرفین خود (از محل کار، تحصیل و سکونت) که حتی الامکان خویشاوند نباشند و همچنین تلفن و نشانی دقیق محل تحصیل، محل کار و سکونت حداقل پنج سال اخیر خود را به همراه داشته باشید.


اعلام زمان‌ مراجعه معرفی شدگان آزﻣﻮن تحصیلات تکمیلی دانشگاه صدا و سیما برای مصاحبه حضوری

جدول زمان‌بندی مراجعه معرفی شدگانﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻇﺮﻓﯿﺖ رشته‌های شرایط خاص آزﻣﻮن تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه صدا و سیما جهت انجام مراحل مصاحبه حضوری اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما از داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های دارای شرایط خاص دانشگاه صدا و سیما در آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۷ درج گردیده و همچنین در سیستم آموزشی گلستان این دانشگاه اقدام به ثبت‌نام نموده‌اند دعوت می‌نماید با توجه به نکات ذیل و براساس جدول زمان‌بندی مشخص شده در فایل پیوست این اطلاعیه و با دردست داشتن مدارک موردنیاز در اطلاعیه قبلی، جهت انجام مراحل مصاحبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ به نشانی تهران، خیابان ولیعصر(عج)، ابتدای بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش)، دانشگاه صداوسیما، اداره کل آموزش مراجعه نمایند.

بدیهی است عدم مراجعه در تاریخ‌های مقرر به منزله انصراف تلقی شده و فرصت دیگری برای انجام مراحل مذکور وجود نخواهد داشت. در صورت لزوم، معرفی‌شدگان می‌توانند جهت پاسخگویی به سؤالات، در ساعات اداری با ﺷـﻤﺎره ﺗﻠﻔـﻦ ۲۲۱۶۸۵۴۰ ، ۲۲۱۶۸۶۴۳ ، ۲۲۱۶۸۵۳۸ در روزﻫﺎی اداری تماس حاصل نمایند.

جدول PDF زمان بندی را از اینجا بردارید

 

مهلت ثبت نام اینترنتی برای مصاحبه ﺣﻀﻮری دانشگاه صدا و سیما تمدید شد

قابل توجه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های شرایط خاص آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه صدا و سیما (کسانی که تاکنون موفق به ثبت نام اینترنتی نشدند)، مهلت ثبت نام اینترنتی جهت انجام مصاحبه ﺣﻀﻮری تا روز یکشنبه مورخ ۱۰ تیرماه تمدید گردید.

این اطلاعیه ویژه داوطلبانی است که به هر دلیلی نتوانستند تا امروز به صورت اینترنتی ثبت نام کنند و داوطلبانی که پیش از این ثبت نام کرده اند را شامل نمی شود. لذا برنامه زمان بندی مراجعه مصاحبه افرادی که قبلا اعلام شده تغییری نخواهد کرد و در زمان اعلام شده برگزار خواهد شد.

برای اطلاع از نحوه پذیرش و مدارک موردنیاز به سایت دانشگاه صدا و سیما به نشانی www.iribu.ac.ir مراجعه نمایید. جدول زمانبندی مراجعه ثبت نام کنندگان جدید روز دوشنبه مورخ ۱۱ تیرماه از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

درباره : برق