دانشجویان ارشد برق تهران جنوب | دانلود آهنگ جدید


به نام خدا.

در  این بخش قصد دارم که براتون درس مدار های الکتریکی رو به نقد و بررسی قرار دهم.در تقسیم بندی دروس انتخابی کنکور ارشد همواره به داوطلبان توصیه می کنم که دروس انتخابی خود را به سه بخش ۱) دروس پر اهمیت ۲) دروس اصلی ۳) دروس کمکی تقسیم نمایند.درباره دروس پر اهمیت و کمکی در بخش های بعدی صحبت خواهم نمود.ولی در این بخش به بررسی یکی از دروس اصلی می پردازیم.درس مدارهای الکتریکی از جمله دروسی است که همواره به داوطلبان توصیه میکنم که ان را جزو دروس اصلی قرار دهند.درس مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ تا سال ۹۶ در گروه برق دارای ضریب ۴ بود که ضریب ان به ۳ کاهش یافت.معمولا در کتاب های کمک آموزشی مختلف درس مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ کنکور را به ۱۲ فصل تقسیم میکنند.آنچه که در سال های اخیر در کنکور ارشد برق برای طراحان سوالات در درس مدارهای الکتریکی قرار داده اند توانایی داوطلب در تحلیل سوالات بوده و نه محفوضات وی می باشد.درس مدارهای الکتریکی از جمله دروسی است که پاسخ دادن به سوال های ان نسبت به دروس دیگر بسیار وقت گیر است.یکی از دغدغه های داوطلبان کنکور ارشد نیز در همین بخش است.یعنی زمانی که داوطلب احساس می کند زمان زیادی رو برای این درس سپری کرده و از دروس دیگر جا مانده است.این لحظه دقیقا همان جایی است که داوطلب احساس میکند با اولین بحران در کنکور مواجه شده است.بحرانی که شاید تا قبل از آن خیلی به آن توجهی نداشته یا آن را جدی نگرفته است.اما در این لحظه گریبان وی را گرفته است.از اینجا به بعد داوطلبان واکنش های متفاوتی نشان می دهند.دسته اول تلاش میکنند پاسخ به سوالات مدار را ادامه دهند.دسته دوم درس مدار را رها میکنند و به سراغ درس بعدی می روند.دسته سوم کاملا ناامید می شوند و این ناامیدی در پاسخ دادن به بقیه دروس انها نیز تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت.درس مدار از جمله دروس درک محور و جنس آن به شکلی است که نیاز به فهم عمیق دارد.با توجه به تمام این چالش ها به جرات می توان گفت که مدار می تواند اولین شروع کننده بحران های داوطلب در جلسه کنکور باشد بنابراین باید برای عبور از چالش های این درس و جلوگیری از تبدیل شدن آن به بحران باید راهکاری مناسب در نظر گرفت که بتواند دواطلب را در جلسه کنکور کمک نماید.

درباره : برق