دانشجویان ارشد برق تهران جنوب | دانلود آهنگ جدید


دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت (دکتر بطحایی)دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت (دکتر بطحایی)

کتاب دینامیک سیستم های قدرت تالیف دکتر سید محمد تقی بطحایی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی این کتاب ارزشمند در قالب فایل pdf دارای ۱۶۵ صفحه و شش فصل میباشد.

 

در پایان هر فصل این کتاب تکالیف و تمرین های و همچنین پروژه های پیشنهادی جهت یادگیری بهتر دانشجویان ارائه شده است.

 

 

فهرست مطالب کتاب دینامیک سیستم های قدرت (دکتر بطحایی)

پیشگفتار

فصل اول : مقدمه

۱-۱- سیستم های خطی و پایداری آن

۱-۲- معیارهای پایداری در سیستم های خطی

۱-۳- نوشتن معادلات دیفرانسیل غیر خطی به فرم فضای حالت

۱-۴- خطی سازی سیستم های غیر خطی

۱-۵- خطی سازی تجهیزات سیستم قدرت

۱-۵-۱- روش تحمیل شرایط به موتور dc تحریک مستقل جهت خطی سازی

تکالیف فصل اول

تمرین های فصل اول

پروژه های پیشنهادی فصل اول

فصل دوم : معرفی مسائل دینامیک شبکه های قدرت

۲-۱- تعاریف پایداری

۲-۱-۱- نوسانات فرکانس پایین

۲-۱-۲- پایداری دینامیکی و گذرا

۲-۱-۳- نوسانات پیچشی و تشدید زیر سنکرون SSR

۲-۱-۴- ناپایداری ولتاژ Voltage Collapse

۲-۲- طبقه بندی پدیده های گذرا و دینامیکی در سیستم قدرت

تکالیف فصل دوم

تمرین های فصل دوم

فصل سوم : مدل سازی اجزای سیستم قدرت

۳-۱- ماشین سنکرون

۳-۱-۱- مدل ریاضی ماشین سنکرون و معادلات ولتاژ (غیر الکتریکی)

۳-۱-۲- مدل پارک ماشین سنکرون و معادلات ولتاژ

۳-۱-۳- مدل مکانیکی ماشین سنکرون

۳-۲- سیستم تحریک

۳-۲-۱- بررسی دینامیکی سیستم های تحریک بدون جاروبک

۳-۲-۲- بررسی تاثیر سیستم تحریک در پایداری مولد

۳-۲-۳- بررسی حلقه ی کنترل ولتاژ مولد dc تحریک مستقل با جبران سازها

۳-۳- مدل سازی گاورنر

۳-۴- مدل سازی توربین

۳-۵- مدل توربو ژنراتور متصل به شین بی نهایت

۳-۶- میکرو ماشین جهت مطالعات دینامیکی

۳-۶-۱- دینامیک ولتاژ سازی در مختصات دو محوری و سه محوری

۳-۷- مدل خطی هفرون فیلیپس ماشین سنکرون

۳-۷-۱- حالت بدون تحریک

۳-۷-۲- حالت حضور تحریک درجه یک

۳-۸- معادلات حالت سیستم تک ماشینه

۳-۹- طراحی PSS برای یک سیستم تک ماشینه

۳-۹-۱- مثال طراحی

۳-۱۰- یادآوری تقویت کننده ی عملیاتی OP-AMP و تحقیق PSS آنالوگ به کمک آن

۳-۱۰-۱- ساخت انواع تقویت کننده ها با OP-AMP

۳-۱۰-۲- ساخت انواع کنترل کننده ها با OP-AMP

۳-۱۱- گشتاور الکتریکی در مدل هفرون فیلیپس

۳-۱۲- قضیه ی لیاپانوف

۳-۱۲-۱- روش کرازوفسکی

۳-۱۲-۲- تابع انرژی

۳-۱۳- طراحی PSS تنظیمی به روش مدل مرجع با قانون تطابق لیاپانوف

۳-۱۴- روش کنترل پذیر کردن یک سیستم غیر قابل کنترل

۳-۱۵- طراحی PSS به روش (LOC) Liner Optimal Control

۳-۱۶- فیلتر کالمن (Kalman Filter) و کاربرد آن در برق تهران جنوب

۳-۱۶-۱- تخمین گر حالت سیستم دینامیکی همراه با نویز

۳-۱۶-۲- کنترل کننده ی Linear Qudratic Gausian (LQG)

تکالیف فصل سوم

تمرین های فصل سوم

پروژه های پیشنهادی فصل سوم

فصل چهارم : دینامیک شبکه های قدرت چند ماشینه

۴-۱- روش های خطی سازی سیستم چند ماشینه

۴-۱-۱- خطی سازی حول نقطه ی کار

۴-۱-۲- تعمیم مدل هفرون فلیپس در سیستم های چند ماشینه

۴-۱-۳- مدل ماتریسی هفرون فلیپس

۴-۲- جایابی PSS در سیستم چند ماشینه

تکالیف فصل چهارم

تمرین های فصل چهارم

پروژه های پیشنهادی فصل چهارم

فصل پنجم : انعطاف پذیر کردن سیستم قدرت

۵-۱- روش های پیشرفته جهت انعطاف پذیر کردن سیستم قدرت

۵-۲- مدل خط بلند و بدون تلفات

۵-۳- تاثیر جبران سازهای غیرفعال و فعال در مشخصه ی خطوط انتقال

۵-۳-۱- جبران سازی غیرفعال

۵-۳-۲- جبران سازی فعال

۵-۴- مدل خطی و غیرخطی سیستم تک ماشینه ی متصل به شین بی نهایت با اضافه شدن عناصر جبران ساز کنترل پذیر

۵-۵- کاربرد دینامیک سیستم قدرت در سایر حوزه ها

۵-۵-۱- دینامیک و اجزای خودروی هیبرید برقی H.E.V

تکالیف فصل پنجم

پروژه های پیشنهادی فصل پنجم

فصل ششم : مطالعات دینامیکی عناصر الکترونیک قدرت در سیستم قدرت

۶-۱- انواع جریان های الکتریکی

۶-۲- دیود خلاء

۶-۳- دیود P-N

پروژه های پیشنهادی فصل ششم

 

مطالب مرتبط :

پروژه بررسی پایداری دینامیکی سیستم های قدرت با کنترلر PSS و ادوات FACTS

دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت (دکتر بطحایی)

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود کتاب دینامیک سیستم های قدرت (دکتر بطحایی)

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۴MB

homeمنبع : وب سایت برق تهران جنوب

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

درباره : برق