دانشجویان ارشد برق تهران جنوب | دانلود آهنگ جدید


تابلوهای برق ،اولین بخش از توزیع انرژی الکتریکی در یک مجموعه می‌باشند. تابلوهای برق به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند. همیشه برق اصلی از شبکه توزیع وارد تابلوی اصلی -Main Distribution Panel (MDP)- می‌شود و پس از عبور از تجهیزات اندازه گیری (کنتورها) میان سایر تابلوهای تغذیه تقسیم می‌گردد.

محاسبات تابلوهای برق

این مطلب از کتاب اصول مهندسی و طراحی برق ساختمان ، نوشته مهندس حسین مهربانی برای شما عزیزان در سایت قرار گرفته است. اگر در ادامه، سوالی در رابطه با این آموزش برای شما پیش آمد، می توانید سوال خود را در فرم پایین صفحه مطرح کنید. مهندس مهربانی هر شب به سوالات خوانندگان کتاب‌شان پاسخ می دهند.

 

به منظور به دست آوردن مشخصات فنی الکتریکی یک تابلو برق از قبیل تعداد خط، توان مصرفی و مقدار جریان فرعی و اصلی مراحل ذیل را اجرا می‌کنیم.

  1. برآورد تابلوی فرعی: تابلوی فرعی عبارت است از تمامی تابلوهایی که بعد از تابلوی اصلی قرار می‌گیرد. تعداد تابلوهای فرعی با توجه به تعداد مصارف مختلف از قبیل تعداد آپارتمان‌ها، موتورخانه، مشاعات، استخر، سالن ورزشی و … متغیر است. تابلوی فرعی شامل یک فیوز اصلی تک فاز یا سه فاز، چند فیوز فرعی تک فاز و سه فاز (مقدار جریان عبوری از این فیوزها همواره کمتر از مقدار جریان عبوری از فیوز اصلی می‌باشد.)، کلید حفاظت جان و … تشکیل شده است.

به منظور انتخاب فیدر(ها) فرعی، ابتدا باید مصارف کلیدها و پریزها مشخص شود، سپس خط بندی را انجام داد و در انتها مجموع توان هر خط را بدست آورد. باید توجه داشت که مصارف به دو نوع خانگی از قبیل روشنایی، یخچال و فریزر، سشوار، کامپیوتر، جارو برقی و سایر تجهیزات (کولر، فن کوئل و …) و مصارف صنعتی شامل همان مصارف خانگی و موتورها و پمپ‌ها و سایر تجهیزات می‌باشد.

همواره سعی می‌شود که در هنگام خط بندی مصارف مختلف را بین چند خط تقسیم می‌کنند، سپس توان مصرفی مصرف کنندها را بر روی هر خط به روش ذیل محاسبه می‌کنند.

۱٫۱ -توان مصرفی کلیه روشنایی‌های روی یک خط با یکدیگر جمع می‌شود. مثلاً ۲ عدد لامپ ۱۰۰ وات، ۴ عدد لامپ ۶۰ وات، ۵ عدد هالوژن ۵ وات و ۹ عدد لامپ ۴۰ وات.

(۱)     PLa=2×۱۰۰w+ 4×۶۰w+ 5×۳w+ 9×۴۰w =815w

 اما دقت شود از آنجایکه هیچ وقت تمامی لامپ‌ها به صورت همزمان با یکدیگر روشن نمی‌شود، عدد بدست آمده در یک ضریب به نام ضریب همزمانی ، ضرب می‌شود. ضریب همزمانی برای مصارف روشنایی خانگی ۰٫۸ در نظر گرفته می‌شود. لذا توان مصرفی برای خط a خواهد بود:

PTLa=PLa×۰٫۸=۶۲۵w          (۲)

۱٫۲ -توان مصرفی کلیه پریزهایی که روی یک خط می‌باشد را مشخص کرده و برای بدست آوردن توان کلی آن خط، بزرگترین مصرف با ۴۰% مجموع سایر مصارف جمع می‌شود. دقت شود توان‌های مصرفی هر دستگاه با توجه به اطلاعات داده شده توسط شرکت‌های سازنده مشخص می‌شود. مثلاً اگر قرار است از یک خط که ۵ دستگاه مختلف با توان های، ۲۰۰۰ وات، ۴۰۰ وات، ۸۰۰ وات، ۵۰ وات و ۶۰ وات تغذیه شوند، توان کل آن خط بصورت زیر محاسبه می شود.

PTLa=2000+ 0.4 ×[۴۰۰+۸۰۰+۵۰+۲۰۰۰+۶۰]=۳٫۳۲۴ Kw          (۳)

 

با تقسیم عدد فوق بر تعداد پریزها می‌توان توان مصرفی توسط برای هر پریز را بدست آورد.

۱٫۳ -همچنین مصارف سایر تجهیزات را نیز باید در نظر گرفت. البته باید توجه داشت که چون تجهیزات موتوری می‌باشند، ضریب قدرت -Power Factor- داده شده توسط شرکت سازنده نیز در محاسبات وارد می‌شود. در این مقاله ضریب قدرت ۰٫۸ فرض می‌شود. حال که توان هر خط بدست آمد، می‌توان جریان گذرنده از هر فیوز را محاسبه نمود.

 

محاسبات تابلوهای برق در روش تکفاز

  1. روش تک فاز: سیستم تکفاز سیستمی است که دارای یک فاز و نول می‌باشد. در این روش اختلاف ولتاژ بین فاز و نول ۲۲۰V می‌باشد. به منظور بدست آوردن جریان گذرنده از خط ( IL) از فرمول ذیل استفاده می‌شود.

جریان گذرنده از سیم تکفاز

در  رابطه (۴)، P عبارت است از توان،  VL-n ولتاژ خط (۲۲۰ ولت) و cosφ ضریب قدرت می‌باشد. برای مثال، برای مثال یاد شده در مورد روشنایی خواهیم داشت:

جریان عبوری از سیم های روشنایی و پریز برق

 

در رابطه (۵)، n تعداد خطوط و PT توان کل می‌باشد. با توجه به دو جریان بدست آمده IL1 و IL2 می‌توان توان مجموع برای دو خط را بدست آورد.

PT=PTLa+PTLb=625+3324=3.949 Kw

توان بدست آمده نشان دهنده توان مصرفی تابلوی فرعی می‌باشد. حال باید جریان مورد نیاز برای کل تابلو را با استفاده از رابطه (۴) بدست آورد.

جریان مصرفی کل تابلو برق

 

بد نیست که در ادامه این مبحث به مطلب هر سیم ظرفیت عبور چه مقدار جریان برق را دارد هم سری بزنید.

 

محاسبات تابلوهای برق در برق سه فاز

  1. روش سه فاز: در سیستم سه فاز همانگونه که از نام گذاری آن پیداست، سه فاز مستقل وجود دارد. هر فاز با فاز دیگر اختلاف زاویه‌ای ۱۲۰ درجه دارد. برای آنکه بتوان با هر یک از فازها کار کرد، هر یک از فازها با یک حرف انگلیسی نشان داده می‌شوند که به ترتیب عبارتند از: S ، R و T.

در طراحی و محاسبات شبکه توزیع، باید دقت شود که مجموع توان‌های روی هر خط معادل با دو خط دیگر باشد. برای انجام محاسبات توانی از دو روش می‌توان استفاده کرد که عبارتند از:

۳٫۱ -پس از بدست آوردن توان هر خط، هر فیوز از همان ابتدا روی یکی از فازها قرار می‌گیرد. در این حالت جریان هر خط از رابطه (۴) بدست می‌آید. و به کمک فرمول‌های ۷، ۸، ۹ و ۱۰ می‌توان جدول ۱ را تهیه کرد.

محاسبه توان مصرفی برق سه فاز

برای مثال فرض می‌کنیم مجموع توان‌های هر خط بدست آمده و محاسبات جریان به شکل ذیل می‌باشد.

جریان گذرنده از برق سه فاز

۳٫۲٫ در این روش مجموع توان‌ها را بدست آورده و سپس جریان هر خط از رابطه (۱۱) محاسبه می‌گردد.

محاسبه جریان عبوری از برق سه فاز

که در رابطه (۷)، VL-L برابر با ۳۸۰ ولت در نظر گرفته می‌شود. حال مثال قبل را به صورت سه فاز از رابطه (۱۱) حل می‌نماییم.

محاسبه جریان خط در برق سه فاز

حال با توجه به داشتن جریان خط، می‌توان فیوز را انتخاب کرد.

  1. انتخاب فیوزهای فرعی و اصلی: با توجه به داشتن جریان اصلی تابلوی فرعی، نزدیکترین فیوز به عنوان فیوز ورودی تابلو در نظر گرفته می‌شود. برای مثال فیوز انتخابی برای رابطه(۶)، یک فیوز ۲۵A تک فاز می‌باشد. با توجه به جریان بدست آمده، سایز کابل جهت تغذیه اصلی تابلوی فرعی ۶×۳(دو رشته جهت فاز و نول و یک رشته برای ارت) در نظر گرفته می‌شود.

اما باید توجه داشت که در هنگام کابل کشی، طول کابل با توجه به مقاومت رسانا(مس یا آلومینیوم) باعث افت ولتاژ می‌شود. بنابراین باید مقدار افت ولتاژ را نیز محاسبه نمود و با مقایسه مقدار افت ولتاژ و مقدار جریان ورودی، بیشترین عدد بدست آمده مشخص کننده سایز کابل یا سیم می‌باشد. با توجه به طول مسیر کابل کشی، اگر افت ولتاژ بیشتر از ۵% باشد باید سایز کابل یا سیم یک شماره بالاتر در نظر گرفته شود. برای محاسبه مقدار افت ولتاژ از رابطه (۱۲) استفاده می‌شود.

محاسبه مقدار افت ولتاژ

که در رابطه (۱۲)، Δv: در صد افت ولتاژ، L: طول کابل، I: جریان بر حسب آمپر، S: سطح مقطع سیم و کابل بر حسب میلیمتر مربع، V : ولتاژ خطی بر حسب ولت، cosφ : ضریب قدرت و  χ: ضریب هدایت بر حسب m/(Ωmm^2) که برای سیم مسی ۵۶ می‌باشد.

همچنین مقدار درصد افت ولتاژ در جریان متناوب سه فاز عبارت است از:

درصد افت ولتاژ در جریان متناوت سه فاز

  1. برآورد تابلوی اصلی: تابلوی اصلی در هر مجموعه، تابلویی است که بین ورودی اصلی شبکه توزیع و مصارف فرعی داخلی قرار می‌گیرد. توان مصرفی این تابلو برابر با مجموع کلیه توان‌های فرعی می‌باشد. پس از بدست آوردن توان مصرفی می‌توان جریان مورد نیاز برای مجموعه و فیوز اصلی را محاسبه کرد. باید توجه داشت که با توجه به تعداد تابلوهای فرعی، ضریب همزمانی را نیز باید در نظر گرفت. ضریب همزمانی با توجه به تعداد تابلوهای فرعی برای تابلوی اصلی از جدول ۲ بدست می‌آید.

جدول ضریب همزمانی برق

در جدول بالا، n تعداد تابلوهای فرعی می‌باشد.

  1. طریقه ایجاد جدول محاسبات: پس از آنکه کلیه محاسبات از قبیل خط بندی تابلوهای فرعی، فیوزهای فرعیِ تابلوهای فرعی، فیوزهای اصلیِ تابلوهای فرعی، توان تابلوی اصلی، جریان تابلوی اصلی و فیوز اصلی بدست آمد، تمامی این اطلاعات باید در دفتری به عنوان دفتر محاسبات ثبت شود.

 

نویسندگان: حسین مهربانی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
سعید افشار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

درباره : برق

کد تخفیف ۲۰,۰۰۰ تومانی

چون شما بیش از یک دقیقه است که در این صفحه هستید و به بسته جامع برق صنعتی علاقه مند هستید
ما هم یک کد تخفیف برایتان در نظر گرفته ایم!

این کد تخفیف فقط تا ۲۴ ساعت آینده معتبر است!

درباره : برق

موتور های الکتریکی سه فاز معمولا دارای توان های بالا تر از ۵kw هستند.اتصال سر بندی این گونه موتور ها طوری است که می توان آنها را هم در حالت ستاره و هم در حالت مثلث راه اندازی کرد.لازم به ذکر است که توان موتور آسنکرون در حالت مثلث ۳ برابر توان در حالت ستاره است.بنابر این در هنگام راه اندازی موتور که جریانی بین ۵ تا ۷ برابر جریان نامی موتور از شبکه کشیده می شود،اگر موتور در حالت مثلث باشد جریان بسیار زیادی از سیم پیچ های موتور عبور می کند که باعث آسیب رسیدن به موتور می شود.برای جلوگیری از این اتفاق موتور را ابتدا به صورت ستاره یعنی با جریان راه اندازی کمتر راه اندازی می کنند و پس از رسیدن به دور نامی اتصال را از حالت ستاره به حالت مثلث تغییر می دهند.این نوع راه اندازی انواع مختلفی دارد که در زیر شکل مدار های آن به همراه توضیحات آورده شده است.این مدار از جمله سرفصل های کلاس آموزش تابلو برق صنعتی می باشد.

نوع اول،راه اندازی از یک نقطه

راه اندازی موتور آسنکرون به صورت ستاره و مثلث

تشریح و عملکرد راه اندازی موتور القایی به روش فوق

در این روش از سه کنتاکتور،یک کلید شستی استاپ ،یک کلید شستی استارت و کلید شستی استاپ استارت استفاده شده است.یکی از کنتاکتور ها به صورت ثابت موتور القایی را تغذیه می کند.دو کنتاکتور دیگر یکی برای اتصال موتور به صورت ستاره و دیگری برای اتصال موتور به صورت مثلث مورد استفاده قرار می گیرند.توسط کلید شستی استاپ  می توان در هر لحظه موتور را متوقف ساخت.برای راه اندازی موتور در ابتدا به ساکن از کلید استارت s2 استفاده می شود.با فشردن این شستی پایه A1 کنتاکتور اصلی تحریک شده،تیغه های ۱۳,۱۴ آن بسته می شوند.همانطور که در شکل میبینید با بسته شدن این تیغه ها بوبین کنتاکتور ستاره نیز تحریک شده و موتور به صورت دائم در حالت ستاره شروع به کار می کند.برای تعویض اتصال موتور از حالت ستاره به حالت مثلث کافیست از کلید شستی استاپ استارت s3 استفاده شود.این کلید شستی جریان تحریک کنتاکتور ستاره را قطع و جریان تحریک کنتاکتور مثلث را وصل می کند.

نوع اول،راه اندازی از دو نقطه

این نوع راه اندازی دقیقا به صورت روش قبلی است با این تفاوت که از دو نقطه می توان فرآیند را کنترل کرد

نوع دوم،کنترل از یک نقطهاین روش درست مانند روش اول است با این تفاوت که نحوه سیم کشی مدار فرمان عوض شده است

نوع دوم،کنترل از دو نقطه

این روش همانند قبلی است و می توان به جای یک محل از دو محل فرآیند را کنترل کرد

نوع اول، اتوماتیک

در این روش از یک رله تاخیر زمانی استفاده شده است.در این روش به جای استفاده از شستی برای تغییر اتصال موتور از ستاره به مثلث از یک تایمر استفاده شده که به صورت اتوماتیک این کار را انجام می دهد.

نوع دوم،اتوماتیک

این روش درست مانند حالت قبل است و تنها سیم کشی مدار فرمان آنها متفاوت است

نوع اول،اتوماتیک و دستی

در این روش اپراتور توانایی استفاده از هر دو روش دستی و اتوماتیک را برای تغییر اتصال موتور خواهد داشت

نوع دوم،دستی و اتوماتیک

این روش هم درست مانن روش قبلی است با این تفاوت که نحوه سیم کشی مدار فرمان عوض شده است

کاربرد راه اندازی به صورت ستاره مثلث

در صنعت همواره باید موتور های آسنکرون با توان بیشتر از ۵kw را به صورت ستاره مثلث راه اندازی کرد تا جریان راه اندازی موتور کاهش یافته و احتمال آسیب رسیدن به موتور و شبکه به حداقل ممکن برسد.از موارد استفاده از این روش می توان به راه اندازی موتور پمپ های چاه آب اشاره کرد.


درباره : برق

نویسندگان و داوران محترم جهت پیگیری مسائل مربوط به مقالات از سیستم پیام استفاده نمایید.

همچنین در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید از طریق شماره تلفن ۶۴۵۴۳۵۰۴ ۰۲۱ با مدیران اجرایی ارتباط برقرار کنید

و یا از طریق  ایمیل های زیر سوالات خود را بیان کنید.

grptianiaeee@aut.ac.ir, grptian@aut.ac.ir

دفعات مشاهده: ۲۵۱۵ بار   |  
دفعات چاپ: ۱۴۹ بار   |  
دفعات ارسال به دیگران: ۰ بار   |  
۰ نظر
درباره : برق

عنوان :کنترل منابع­ ذخیره­ ساز در ریزشبکه ­هایبرید AC&DC

فرستنده  : تعویضی

سطح :کارشناسی

فایلی که شما خرید میکنید: فایل word

تعداد صفحات : ۹۰

درصورت بروز هرگونه مشکل با شماره  ۰۹۱۰۸۳۸۲۸۸۷ و یا [email protected] در ارتباط باشید.

ریز شبکه

چکيده
دراین پایاننامه ، یک شبکه کلی تشکیل شده از ریزشبکههای dcوac معرفی و شبیه سازی شده است. هم چنین از استراتژی کنترل مشارکتی که از روش کنترل سلسله مراتبی بین منابع تولید پراکنده و سیستم ذخیرهساز انرژی درزمان جزیرهشدن ریزشبکه استفاده میشود. نتایج آزمایش نشان میدهد که استراتژی کنترل مشارکتی سلسله مراتبی روش موثر وکارآمد در کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکه است . هم چنین سیستم ذخیره ساز انرژی در زمانی که ریز شبکه قادر به تامین انرژی نیست، به کمک آمده و باعث پایداری بهتر ریزشبکه میشود.

کليد واژه: ریزشبکه هایبرید، کنترل سلسله مراتبی، سیستم ذخیره ساز انرژی، عملکرد جزیرهای ریزشبکه

مقدمه
توسعه شگرف علم و فناوری در جهان امروز ظاهرا ً آسایش و رفاه زندگی بشر را موجب شده است. لیکن این توسه یافتگی، مایه بروز مشکلات تازهای نیز برای انسانها شده است که از آن جمله میتوان به آلودگی محیطزیست، تغییرات گسترده آب و هوایی در زمین و غیره اشاره نمود. به ویژه میدانیم که نفت و مشتقات آن از سرمایههای ارزشمند ملی و حیاتی کشور میباشند که مصرف غیربهینه از آنها گاهی زیانهای جبران ناپذیری را ایجاد می کند. از این رو صاحب نظران و کارشناسان به دنبال منابعی هستند که به تدریج جایگزین سوخت های فسیلی شوند. بهترین راهحلی که اکثر دانشمندان پیشنهاد کرده اند، متوقف کردن روند روبهرشد این گازهای مضر است.
انرژیهای تجدیدپذیر به ویژه برای کشورهای در حال توسعه از جاذبه بیشتری برخوردار است. لذا در برنامهها و سیاست های بین المللی از جمله در برنامههای سازمان ملل متحد در راستای توسعه پایدار جهانی ، نقش ویژه ای به منابع تجدید پذیر انرژی محول شده است. در همین راستا میتوان به قوانین بین المللی مانند قانون طرح انتقال کم کربن اشاره کرد که در سال ۲۰۰۹ میلادی به تصویب رسید و به موجب آن بایستی میزان تولید گاز کربن دی اکسید تا سال ۲۰۵۰ میلادی به میزان ۸۰ % کاهش یابد. در این راستا کشور ایالات متحده در نظر دارد ۲۰ % برق مصرفی خود تا سال ۲۰۳۰ میلادی را از انرژی باد تامین کند[۱]. همچنین دولت چین توانسته ظرف مدت ۶ سال توان تولید برق از انرژی بادی این کشور را از ۲۰۰۰ مگاوات به ۵۲۵۸۰ مگاوات افزایش داده و جایگاه نخست استفاده از انرژی بادی برای تولید برق را از آن خود سازد و پیش بینی می گردد روند رو به رشد صنعت انرژی بادی در چین، این کشور تا سال ۲۰۲۰ میلادی به ظرفیت تولید ۲۰۰۰۰۰ مگاوات برق بادی نیز دست یابد[۲].

فهرست مطالب:
فصل ۱- مقدمه
۱-۱- شبکه توزیع
۱-۱-۱- بهبودساختار
۱-۱-۲- آیین نامه محیط زیست
۱-۱-۳- ایمنی  و حفظ کشور
۱-۱-۴- فرسودگی ابزارآلت
۱-۲- تکنولوژی شبکه توزیع
۱-۲-۱- تکنولوژی اطلاعات
۱-۲-۲- سیستم ذخیره سازی انرژی
۱-۲-۳- تجهیزات الکترونیک قدرت
۱-۲-۴- منابع تولید پراکنده
۱-۲-۵- مدیریت مصرف انرژی
۱-۳- آینده شبکه توزیع
فصل ۲- آشنایی تولیدات پراکنده
۲-۱-تولید پراکنده و سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته
۲-۲- تعریف تولید پراکنده
۲-۳- ویژگی تولیدات پراکنده
۲-۴- مزایای تولید پراکنده
۲-۵- کاریردهای تولید پراکنده
۲-۵-۱- برق اضطراری
۲-۵-۲- تولید همرامان برق و حرارت
۲-۵-۳- مصرف انرژی در پیک بار
۲-۵-۴- پشتیبانی شبکه
۲-۵-۵- کیفیت برقرسانی
۲-۶- مکان نصب تولید پراکنده
۲-۷- انواع تکنولوژی های تولید پراکنده
۲-۷-۱- میکروتوربینها.
۲-۷-۲- پیلسوختی
۲-۷-۳- منابع تجدید شدنی
۲-۷-۳-۱- فتوولتائیک(PV
2-7-3-2- نیروگاه بادی
۲-۷-۴- تکنولوژیهای ذخیره سازی
۲-۷-۴-۱- تکنولوژی بازیافت گرمایی
۲-۷-۴-۲- ترکیبگرماونیرویبرق(CHP) 23
فصل ۳- ریزشبکه ها
۳-۱- ریز شبکه های استفاده شده در جهان
۳-۱-۱- شهرهوشمنددرمالاگایاسپانیا
۳-۱-۲-ریز شبکه ارتش آمریکا
۳-۱-۳- ریزشبکهHailutoفنلاند
۳-۱-۴- میدانتستMannheim آلمان
۳-۲- ریز شبکه کره جنوبی
۳-۳- ساختارریزشبکه
۳-۳-۱- منابع تولید پراکنده
۳-۳-۲- ذخیره سازی انرژی
۳-۳-۳- مبدل های الکترونیک قدرت
۳-۳-۳-۱- کنترل مبدل به صورت PQ
3-3-3-2- کنترل مبدل به صورت منبع ولتاژ
۳-۳-۳-۳- کنترل مبدل در حالت گذرا
۳-۴- اتصال ریز شبکه به شبکه
۳-۵- ریزشبکه‌هایDC

.

.

.
فصل ۴- شبیه سازی ریز شبکه
.

.

 

۴-۳-۴- نتیجه گیری

.

.
فصل ۵- پیوست ۱ –واحدیکسوساز ۷۰
۵-۱- روابط ریاضی
.

.
فهرستمنابع ۸۲


درباره : برق

داوطلبان پس از گذر از مرحله انتخاب رشته و حالا مشاهده نتایج آن، باید خود را آماده مرحله مهم و سرنوشت‌ساز «مصاحبه علمی» آزمون دکتری کنند. چه بسیار داوطلبانی که در آزمون کتبی دکتری حائز رتبه‌ای ممتاز شده‌اند اما به دلیل اینکه از چم و خم مرحله مصاحبه بی‌اطلاع بوده‌اند نتوانسته‌اند در دانشگاه موردنظر خود پذیرش بگیرند و برعکس چه بسیار داوطلبانی که هرچند رتبه چندان خوبی نداشته‌اند اما با توجه به کسب مهارت‌های لازم در زمینه مصاحبه، توانسته‌اند فراتر از حد انتظار در این مرحله حاضر شوند و مصاحبه‌کنندگان را برای پذیرش خود در یک دانشگاه متقاعد کنند.

بی‌شک یکی از کم‌هزینه‌ترین و دقیق‌ترین راه‌های اطلاع از قلق‌های مصاحبه دکتری، مشاوره گرفتن از افرادی است که یا دست‌اندرکار برگزاری مصاحبه هستند و یا سابقا در این مرحله حضور یافته‌اند و با موفقیت آن را پشت سر گذاشته‌اند. در این گزارش تلاش کرده ایم بایدها و نبایدهای مصاحبه دکتری را از زبان ۵ تن از اساتید دانشگاه‌های بزرگ کشور و دو تن از دانشجویانی که سال گذشته از مرحله این مصاحبه با موفقیت عبور کرده اند را بازگو کنیم.

برخی از رازهای موفقیت در مصاحبه دکتری مورد اتفاق نظر تمام اساتید بود:
– با اعتماد به نفس وارد جلسه مصاحبه شوید و آرامش خود راحفظ کنید.

– علاقه و انگیزه خود را از تحصیل در مقطع دکتری تخصصی توضیح دهید.

– در تمام طول مصاحبه تنها یک هدف داشته باشید،باید اثبات کنید که کاندیدای با ارزشی برای دوره دکتری هستید.

– اگر سوالای از شما پرسیده شد که جواب آن را نمی دانید سعی نکنید حتما یک جوابی برای ان پیدا کنید، چون قرار نیست که بتوانید به همه سوالات پاسخ دهید. گاها داوران سوالاتی میپرسند که خود نیز جواب آن را نمی دانند!

– به سوالات جواب کوتاه و مختصر دهید از حاشیه پردازی خودداری کنید.

* بی‌منطق‌ترین سوالات را نیز با صبر و حوصله پاسخ دهید
سوسن روشن‌ضمیر عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت: اعتمادبه‌نفس داشته باشید و با اعتمادبه‌نفس کامل خود را پرزنت کنید؛ به عبارتی نقاط مثبت و قوت و همچنین توانمندی خود را به جمع نشان دهید. ممکن است در جلسه مصاحبه از شما سوال علمی باربط یا حتی بی‌ربط شود. خود را برای هر سوالی آماده کنید، چندان مهم نیست که پاسخی که شما می‌دهید دقیقا درست باشد. شاید هدف استادان از سوال این نباشد که پاسخ کامل یا صددرصد درست را از شما بشنوند بلکه بیشتر می‌خواهند بدانند شما چگونه درباره یک موضوع فکر و تحلیل می‌کنید. در واقع تلاش دارند نحوه تحلیل شما را بررسی کنند. گاهی مصاحبه‌کننده قصد دارد با فن بیان شما آشنا شود پس با تسلط به سوالات پاسخ دهید. لباس رسمی و منظم می‌تواند در جلسه مصاحبه تاثیر‌گذار باشد؛ به عبارتی آراسته و منظم در جلسات حاضر شوید و روی توانمندی‌های خود تمرکز کرده و با اعتمادبه‌نفس صحبت کنید. البته اعتمادبه‌نفس افراطی نداشته باشد. گاهی در جلسات با دانشجویانی مواجه شده‌ام که گستاخانه به سوالات پاسخ می‌دهند. این موضوع در ذهن اساتید یک نمره منفی است! پس مودبانه و با احترام برخورد کنید. حتی ممکن است در جلسه سوالی مطرح شود که داوطلب تصور کند سوال بی‌ربطی پرسیده شده و منطقی نیست اما سعی کنید به شکل محترمانه و با ادب به آن پاسخ دهید. حتی بی‌منطق‌ترین سوالات را نیز با صبر و حوصله پاسخ مناسب دهید.

* راه آینده خود را انتخاب کرده باشید
محمود ملاباشی، عضو هیات‌علمی دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت: تکنیک‌های پاسخگویی در آزمون‌ها ۸۰درصد مشترک است؛ در دوره دکتری امتحان مصاحبه نقش اساسی دارد، اگرچه نمره در آزمون کتبی کسب می‌شود اما این مصاحبه چهره به چهره است که نقش اساسی در موفقیت دارد. پس با خونسردی وارد جلسه مصاحبه شده و سعی نکنید هرچه را نمی‌دانید جوابی برای آن داشته باشید! در آزمون کتبی وقتی جواب سوالی را نمی‌دانید ممکن است به آن یک پاسخ نامناسب بدهید اما در جلسه مصاحبه حرف حرف می‌آورد! وقتی جواب سوالی را نمی‌دانید هرچه به داشتن دانش درباره آن اصرار کنید بیشتر نمره منفی در اذهان مصاحبه‌کننده ایجاد می‌کنید. ولی اگر بخشی از جواب یک سوال را می‌دانید با کمال آزادی و خونسردی تنها بخشی که می‌توانید را پاسخ داده و آن بخشی از سوال که فکر می‌کنید دیگر نمی‌توانید پاسخ دهید را بگویید از اینجا به بعد تسلط ندارم. نکته بعد اینکه بیشترین انرژی را در بیان کارهایی که در گذشته کرده‌اید، بگذارید. خیلی شفاف و علمی بیان کنید.  این سوال را از همه می‌پرسند: چه کاری انجام داده‌ای؟ علاقه داری در دوره دکتری درباره چه موضوعی ادامه تحصیل بدهی؟ علت اینکه این دانشگاه را انتخاب کردی چیست؟ این سه سوال مشترکی است که در هر مصاحبه از دانشجویان پرسیده می‌شود. در پاسخ به سوال اول لیست کارهای گذشته و حاضرجوابی نقش اساسی ایفا کرده و درصد مهمی از نمره را به خود اختصاص می‌دهد؛ چراکه مصاحبه‌کننده‌ها می‌خواهند بدانند شما در کارهای تحقیقاتی تا چه حد توانسته‌اید خود را وارد کنید که اینک تصمیم گرفته‌اید در کارگاه‌های تحقیقاتی قوی و عمیق‌تری وارد شوید! پس باید قدم‌های اولیه را درست پشت‌سر گذاشته باشید. بنابراین بیان شرح حال علمی گذشته در جلسه مصاحبه بسیار مهم و تاثیر‌گذار است. حتما باید راه آینده خود را انتخاب کرده باشید؛ بیان چندین راه نمره مثبتی را برای شما به دنبال نخواهد داشت. حداکثر می‌توانید دو راه را بیان کنید. به‌طور مثال در رشته فیزیک می‌توانید بگویید تصمیم دارید در رشته اتمی مولکولی یا ماده چگال ادامه تحصیل دهید. پس فقط یک یا نهایتا دو رشته بیشتر انتخاب نکنید! جمله «در هر رشته‌ای مایل هستم ادامه تحصیل دهم» به این معناست که فقط می‌خواهید وارد دوره دکتری شوید و راهی برای طی مسیر آینده انتخاب نکرده‌اید. فکر کنید درنهایت پذیرفته نخواهید شد! پس استرس نداشته باشید و به راحتی سوالات را پاسخ داده و سعی کنید جواب علمی را پاسخ دهید. همان‌طور که در امتحان کتبی پاسخ نادرست نمره منفی برای شما به دنبال دارد در مصاحبه دکتری نیز در رویه فردی که می‌خواهد به شما نمره بدهد، تاثیر‌گذار خواهد بود. انتظار مصاحبه‌کننده این است که داوطلب دوره دکتری حال و روحیه یک انسان ۱۸ساله را نداشته باشد! پس مانند یک جوان و مطابق عرف جامعه در کسوت علم درآیید.

* در دانش خود غلو نکنید
محمدرضا کاویان‌پور عضو هیات‌علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر: جلسه مصاحبه باید استاندارد باشد؛ یعنی اگر ما نتوانیم جلسه مناسب را برای دانشجویان فراهم کنیم که بتوانند با آرامش در جلسه حاضر شوند مطمئنا جلسه خروجی خوبی را نیز نخواهد داشت. بعضا در برخی جلسات دیده می‌شود که ۲۰ نفر در یک سالن نشسته و یک دانشجوی جوان هم در جلسه حضور دارد و همین‌طور او را سوا‌ل‌باران می‌کنند! این نحوه برگزاری جلسات درست نیست و حداکثر پنج استاد وزینی که آکادمیک برخورد می‌کنند باید در جلسه حاضر شوند. این موضوع باید در اولویت ما باشد و تلاش شود از بین داوطلبان بهترین آنها انتخاب شود. در ابتدا باید بدانید وقتی وارد فاز دکتری شدید، در معرض سوال قرار می‌گیرید. وقتی مدرک دکتری را گرفته و به‌طور مثال می‌خواهید در یک کنفرانس جلوی صد نفر ایستاده و از کار خود دفاع کنید یا وقتی یک مقاله می‌نویسید این مقاله مورد سوال داوران بین‌المللی قرار می‌گیرد پس باید حواس‌تان باشد اینجا (جلسه مصاحبه) جایی است که باید خود را به جامعه بین‌الملل عرضه کنید. به نظرم در جلسه آزمون دکتری باید یک فرصت برای خود بگیرید و روش کار و برخورد را نشان دهید. پس اولین بحث ما این است که این جلسه باید به یک جلسه آموزش تبدیل شود یعنی دانشجو فکر کند من چاره‌ای ندارم جز اینکه در این جلسه شرکت کرده و جواب سوالات را داده و مسیر خود را ادامه دهم. باید آن چیزی را که بلد هستید پاسخ داده و در دانش خود غلو نکنید. اگر دانشجویی جلوی من ایستاده و غلو کند به او اعتماد نمی‌کنم چون تصورم بر این است که این دانشجو فردا روزی که بخواهد نتایج خود را پرزنت کند ممکن است در بیان نتایج غلوهایی بکند که در جامعه بین‌الملل پذیرفته نشود. باید بدانید چیزی که بلد نیستید را پاسخ ندهید.

آن چیزی که اساتید مجرب به دنبال آن هستند این است که ببینند شما توانایی ورود به یک مساله مجهول را دارید یا خیر! می‌خواهند بدانند چگونه با یک موضوع برخورد کرده و چه توانمندی از خود نشان می‌دهید. به‌طور مثال من وقتی با یک دانشجو برخورد می‌کنم باید ببینم این دانشجو با مسائلی که قبلا روبه‌رو بوده چگونه برخورد کرده و از کار خود خروجی داشته است یا خیر. باید بدانم چه میزان برای کار خود موشکافی کرده است. ما به دنبال دانشجویی هستیم که بدانیم ابزار توانمند برای موضوع جدیدی که می‌خواهیم به او بدهیم در اختیار دارد یا خیر. آیا دقت عمل دارد یا خیر.

آیا امانتدار خوبی هست و می‌توان به او اعتماد کرد یا نه. بنابراین تلاش کنید به طرف مقابل نشان دهید هم علاقه داشته و هم پشتکار دارید و هم ریزبین هستید.

به اساتید ثابت کنید مثل خوراک شب به این کار اهمیت داده و کار را انجام می‌دهید. وقتی یک دانشجو وارد دانشگاه می‌شود چهار سال کنار یک استاد می‌ماند. مگر ما چقدر عمر داریم که چهار سال عمر خود را برای دانشجویی تلف کنیم که از او چیزی در نمی‌آید!

* در پاسخ  به سوالات عجله نکنید
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی: داشتن مقاله علمی و پژوهشی در روند مصاحبه تاثیر‌گذار است؛ اگر در رزومه خود یک مقاله علمی – ترویجی هم داشته باشید می‌توانید نمره مثبت مصاحبه‌کننده‌ها را کسب کنید.

پس سعی کنید روی مقالات علمی – پژوهشی خود مانور دهید. پژوهش‌ها و مقالات شخصی که در حوزه تحقیق  شما هستند در پذیرش شما نقش بسزایی دارند. داشتن مدرک زبان هم روی دیدگاه اساتید تاثیر‌گذار است. در حوزه تخصصی نیز مسائل پایه و یک‌سری مسائل روز در حوزه درسی خود مطالعه کنید. سعی کنید خلاصه مقالات ماه‌های اخیر یک برق تهران جنوب معتبر در زمینه کاری خود را مطالعه کنید و از موضوعات جدید مطلع باشید. یک‌سری از دانشگاه‌ها و اساتید رفتار خوبی با داوطلبان ندارند، پس بهتر است در جلسه مصاحبه خود را کنترل کنید. برای بسیاری از استادان اعتمادبه‌نفس فرد مصاحبه‌شونده مهم است پس به سوالات با اعتمادبه‌نفس پاسخ دهید و استرس نداشته باشید. در پاسخ‌دهی به سوالات عجله نکنید. قبل از جواب به سوالات فکر کنید.

* رزومه‌سازی نکنید
دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی: رزومه خود را به‌روز کرده و به صورت مرتب و فهرست‌وار سر جلسه همراه خود داشته باشید. رزومه‌سازی نکنید! مقاله پولی، مقاله‌های مجله‌های بی‌کیفیت و بلک‌لیست‌شده را با خود به سر جلسه نبرید. حتی اگر یک مجله‌ای هنوز در فهرست مجلات بلک‌لیست شده نیست اما شما می‌دانید مجله خوبی نیست و برای چاپ مقاله خود در آن پولی پرداخت کرده‌اید آن را سرجلسه امتحان نبرید، چون استادان با یک نگاه متوجه این موضوع می‌شوند. لیست مجلات معتبر دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم و دانشگاه‌های علوم پزشکی با یکدیگر متفاوت است. حتما این موضوع را مدنظر داشته باشید. با رتبه مشابه و برتر سال گذشته ارتباط گرفته و تمام چیزهایی که نیاز دارید را از او بپرسید. اگر جواب یک سوالی را نمی‌دانید به هیچ عنوان جواب‌سازی نکنید چون استادان برای این موضوع نمره منفی لحاظ می‌کنند. مغرور نباشید و سعی کنید زیرکانه پاسخ دهید. آمادگی رفتار و سوالات عجیب را داشته باشید و حتما سه موضوع یا حوزه به‌منظور کار کردن برای تز دکتری آماده کنید. توان توضیح شفاهی انگلیسی برای معرفی خودتان، چکیده‌مقالات‌تان و موضوع تز مورد علاقه خود را داشته باشید. در آخر اینکه دکتری نه آش دهن‌سوزی هست نه آخر دنیا!

* به فکر نوشتن یک مقاله باشید
محمد شریف‌خانی عضو هیات‌علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف: در درجه اول وب‌سایت اساتید را مطالعه کنید و رزومه خود را برای استادانی که فکر می‌کنید موضوع همکاری مشترک با آنها وجود دارد با توجه به حوزه کار استاد و علاقه دانشجو ارسال کرده و با او وقت ملاقات بگیرید. اگر بتوانید با چند استاد قبل از جلسه صحبت و تعامل کنید یک پله به موفقیت نزدیک می‌شوید. برخی اوقات اساتیدی که در جلسه حاضر می‌شوند ظرفیت جذب دانشجوی دکتری را ندارند پس مطمئن شوید اساتید ظرفیت جذب را دارند؛ چراکه گاهی یک استاد خود خبر ندارد که ظرفیت او پر شده است و نمی‌تواند کسی را جذب کند.
معمولا در جلسات مصاحبه دکتری درباره وضعیت مالی و زندگی شما سوال پرسیده می‌شود؛ چون دانشجوی دکتر به‌عنوان یک جوان بیست و چند ساله باید استقلال مالی داشته باشد. این‌که این تامین مالی از کجاست معمولا مورد سوال واقع می‌شود و باید از قبل خود را آماده کنید.
جلسه مصاحبه مثل جلسه کنکور نیست و تنها رزومه و پیشینه علمی فرد است که حرف اول و آخر را می‌زند، بنابراین خود را آماده کنید. توصیه‌نامه اساتید دوره کارشناسی‌ارشد بسیار تاثیر‌گذار است و توصیه‌نامه‌هایی که قوی نوشته شده باشد می‌تواند موثر باشد. داشتن مقالات هم موثر است. شما نمی‌توانید شب امتحان یک مقاله علمی تولید کنید پس از قبل به فکر نوشتن یک مقاله باشید!

* از جمله «به نظر من…» استفاده نکنید
کیومرث یزدان‌پناه عضو هیات‌علمی جغرافیای دانشگاه تهران: طبیعتا حضور در مصاحبه آزمون دکتری که یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده قبولی نهایی داوطلبان دکتری است همیشه برای دانشجویان و داوطلبان یک دغدغه است. وقتی یک فرد مورد آزمون رودرروی با چند نفر از اساتید قرار می‌گیرد فضای سنگین روحی روانی بر او حاکم است. پس طبیعی است که نتواند خود و فضا را مدیریت کند. بنابراین وقتی در جلسه مصاحبه دکتری حضور پیدا می‌کنید اولا باید از موقعیت علمی خود مطمئن شوید. ثانیا از رقبایی که با آنها رقابت می‌کنید و از همه مهم‌تر رتبه‌ای که کسب کردید، مطمئن باشید. طبیعتا هرچه رتبه‌ شما بهتر و تک‌رقمی باشد می‌تواند اعتمادبه‌نفس شما را افزایش دهد. نکته بعدی اعتماد و پشتوانه‌ای است که دانشجویان مصاحبه‌شونده براساس رزومه‌های علمی – پژوهشی خود ایجاد می‌کنند. پس هر مقدار توان علمی بالایی در مقالات علمی و پژوهشی معتبر داشته باشید به موفقیت نزدیک‌تر می‌شوید. داشتن مقالات در سطح بین‌المللی و ISI و همچنین درجات عالی‌تر مثل ساینس و… در نمره شما تاثیر‌گذار خواهد بود، چراکه این موضوع می‌تواند بر فضای سنگین روحی و روانی شما غلبه کند و با اعتمادبه‌نفس بیشتری وارد جلسه شوید.

در مصاحبه خونسردی خود در پاسخگویی به سوالات را حفظ کنید. تجربه نشان داده بازی با واژه‌ها و طولانی جواب دادن کار را برای داوطلب سخت می‌کند. پس تلاش نکنید که حتما به همه سوالات جواب دهید. گاهی اساتید با استفاده از اصل روان‌سنجی سوالات بی‌ربطی می‌پرسند. آمادگی و جسارت این را داشته باشید که بگویید این سوال در حیطه علمی نیاز به پاسخ ندارد. جواب‌های کوتاه و مستدل بدهید! یکی از مهم‌ترین مباحث نیز تسلط بر بیان است؛ بسیاری از دانشجویان در فضای مطلوبی قرار ندارند و نمی‌دانند چگونه به سوالات پاسخ بدهند بنابراین پاسخ‌های بی‌سروته می‌دهند. این در حالی است اگر بتوانند یک مدخل و درنهایت یک نتیجه‌گیری خوب داشته و فضا را مدیریت کنند، تاثیر‌گذاری بیشتری در اذهان مصاحبه‌کننده‌ها دارد. اگر با رعایت این نکات آمادگی ذهنی مطلوب داشته باشید به پذیرش نهایی شما کمک می‌کند.  نکته بعدی که می‌تواند به کاهش استرس و نگرانی ناشی از مصاحبه به شما کمک کند مراجعه به تجربه گذشتگان است، یعنی کسانی که در مصاحبه دکتری حضور پیدا کرده و در آن قبول شدند. راهکارهای آنها را بپرسید، شاید جایی به درد شما بخورد. مهم‌ترین تکنیک تسلط آموزشی بر مباحث و شیوه گفتمان است. بنابراین با تسلط به سوالات پاسخ دهید؛ پاسخ‌های کوتاه و علمی. از جملات « به نظر من»، «من این‌گونه تصور می‌کنم» و… پرهیز کنید؛ چراکه این جملات در مصاحبه علمی در شرایطی که هنوز در مقطع تحصیلات تکمیلی قرار نگرفته‌اید مقداری اغراق‌آمیز است و طبیعتا مطلوب‌نظر در مصاحبه برای اساتید نیست.

درباره : برق

 

راهنمای تخصصی برق تهران جنوب

 

ترانس جریان چیست :

به دلیل بالا بودن جریان در شبکه های انتقال نیرو و همچنین به دلیل بالا بودن ولتاژ نیاز به نمونه برداری جریان از قسمتهای مختلف شبکه می‌باشد به همین دلیل نیاز بهوسیله‌ای داریم به نام ترانس جریان که دو عمل را برای ما انجام می دهد.الف . جریانهای بالا را به جریانهای پایین (۵A و یا ۱A) تبدیل می کند .ب . باعث ایزوله شدنشبکه های فشار قوی از سیستمهای اندازه گیری و حفاظت باشد ضمناً لازم به ذکر است که CT در مدار فشار قوی بصورت سری در مدار قرار می گیرد .

انواع ترانس جریان

۱) CT های هسته پایین

۲) CT های هسته بالا

۳) نوع بوشینگی

۴) نوع قالبی یا رزینی

الف) ترانسهای جریان هسته پائین:

در این نوع ترانس، هادی او لیه در داخل یک بوشینگ به شکل “U” قرار دارد، بطوریکه قسمت پایین “U” در داخل یک تانک قرار میگیرد و در این حالت اطراف هادی اولیهبوسیله کاغذ عایق شده و در روغن غوطه‌ور می‌باشد در این حالت مخزن فلزی از نظر الکتریکی محافظت میشود . سیم پیچی‌های ثانویه بصورت حلقه، هادی اولیه را در برمی‌گیرند. در این طرح طول اولیه نسبتا” زیاد بوده و عبور جریان باعث گرم شدن ترانس جریان می‌گردد . استفاده از این نوع ترانس های جریان بیشتر در مواقعی است کهچندین هسته و نیز اتصالات متعدد در اولیه برای دسترسی به نسبتهای مختلف جریان لازم باشد. در این ترانسها ترکیب روغن به همراه دانه های ریز کوارتز خالص استکه منجر به حد اقل شدن ابعاد ترانس میشود . محفظه روغن کاملاً آب بندی است و نیاز به باز بینی و نگهداری ندارد. باید در نظر داشته باشیم که در مکانهای زلزله خیز ازنوع کر پایین معمولاً استفاده می شود (بعلت تعادل بیشتر فیزیکی در اثر تکان خوردن زمین در زمان وقوق زلزله)

ب ) ترانسهای جریان هسته بالا :

در این نوع ترانسها مسیر طی شده در اولیه بسیار کوتاه میشود . هادی اولیه از داخل یک حلقه عبور کرده و سیم پیچ ثانویه دور هسته حلقوی پیچیده شده است . کهثانویه آن در قسمت بالا بوده و به نام “Top Core ” و یا “Inverted” مشهور می‌باشند. کلیه سیم پیچ ها در داخل عایقی از روغن قرار دارد و سرهای ثانویه بوسیله سیمهای عایق شده از داخل یک لوله به جعبه ترمینال هدایت میشود. جهت ایجاد عایق کافی بین ثانویه و اولیه در اطراف سیم پیچ ثانویه تعداد زیادی دور کاغذ که با توجه بهولتاژ ترانسفورماتورها تعیین می‌گردد، پیچیده می‌شود و فضای خالی بین کاغذ و اولیه نیز توسط روغن احاطه می‌شود. در ولتاژهای بالا ممکن است که سیم پیچ ثانویه دریک قالب آلومینیومی جاسازی شود. در هر دو حالت فوق بایستی سعی شود که به هیچ عنوان هوا و یا ذرات دیگر به داخل محفظه ترانسفورماتورهای جریان نفوذ ننمودهو از طرف دیگر امکان انبساط و انقباض روغن در اثر تغییر درجه حرارت نیز وجود داشته باشد، لذا در بالای ترانسفورماتورها بایستی فضای خالی به وجود آورد که به منظورایزوله نمودن از هوا، از فولاد یا تفلون و یا دیافراگم‌های لاستیکی (ممبران) استفاده می‌شود که در اثر انبساط و انقباض روغن بالا و پایین می‌روند. در بعضی از طرح‌ها نیزمحفظه بالای روغن را از گاز نیتروژن پر می‌کنند.

ج ) ترانس های جریان بوشینگی :

در بعضی از دستگاه‌ها نظیر کلیدهایی از نوع “Dead Tank Type” و یا ترانسفورماتورهای قدرت و راکتورها جهت صرفه‌جویی می‌توان ثانویه یک ترانس جریان را در داخلبوشینگ دستگاه‌ها قرار داده، بطوریکه اولیه آن با اولیه دستگاه مشترک باشد. این نوع ترانس را ترانسفورماتورهای جریان از نوع بوشینگی می‌نامند. در ولتاژهای پایین نیزممکن است از رزین به عنوان ماده جامد عایقی استفاده نمود که این نوع ترانسفورماتورهای جریان تا ولتاژ ۶۳ کیلو‌ولت کاربرد بیشتری دارند و در حال حاضر سازندگانمختلفی سعی می‌نمایند که این طرح را برای ولتاژهای بالاتر نیز مورد استفاده قرار دهند.

د ) ترانس جریان نوع قالبی یا رزینی:

از این نوعCT ها بیشتر در مناطق گرمسیری و به منظور جلو گیری از نفوذ رطوبت و گرد و خاک به داخل CT ‌ استفاده می شودو تا سطح ولتاژ ۶۳ کیلو ولت و جریان ۱۲۰۰ آمپر بیشتر طراحی نشده اند.

این ترانسها بمنظور جداسازی مدارهای حفاظتی واندازه گیری از مدار فشار قوی و تبدیل مقادیر جریان یا ولتاژ به میزان مورد نظر بکار میروند . این نوع ترانسها قابل نصب در تابلوهای فشار متوسط است . عایق این نوع ترانسها از نوع اپوکسی رزین است که تحت خلا ریخته گری میشود و با خواص عایقی و مکانیکی مناسب ساخته میشود .

ساختمان ترانس جریان :

۱) تشکیل شده از یک سیم پیچ اولیه

۲) سیم پیچ ثانویه

۳) هسته (CORE)

۴) ماده ایزوله کننده

۵) مقره خارجی و بیرونی

۶) ترمینالهای فشار قوی

۷) ترمینالهای فشار ضعیف

CT ها از نظر ساختمان به دو نوع کربالا و کرپایین تقسیم می‌شود که نسبت به مکان و نوع موجود استفاده می‌شود در نوع کربالا ، هسته ترانس جریان در بالا قرار دارد و در نوع کرپایین که امروز ، رایجتر می‌باشد هسته ترانس جریان در پایین قرار دارد .

کاربرد CT ها :

از CT ها به دو منظور استفاده می‌شود :

۱) برای مقاصد اندازه گیری

۲) برای مقاصد حفاظت شبکه

در نوع اول خروجی ترانس جریان به دستگاههای اندازه گیری آمپرمتر ، مگاواتمتر ، مگاوارمتر ، کنتور اکتیو و راکتیو وصل می‌شود . ترانس های جریان با هسته اندازه گیری وظیفه دارند که در حدود جریان نامی و عادی شبکه از دقت لازم برخوردار باشند. و این نوع هسته ها باید در جریان های اتصالی کوتاه به اشباع رفته و مانع از ازدیاد جریان در ثانویه و در نتیجه مانع سوختن و صدمه دیدن دستگاه های اندازه گیری در طرف ثانویه شوند.در حالت دوم خروجی ترانس جریان به رله‌های حفاظتی که کمیت جریان را نیاز دارند متصل می شوند مانند رله اضافه جریان ، رله اتصال زمین و رله‌های دیستانس . ترانس های جریان با هسته حفاظتی :

باید در جریانهای اتصال کوتاه هم بتوانند دقت لازم را داشته و دیرتر به اشباع رفته تا بتوانند متناسب با افزایش جریان در اولیه ، آن را در ثانویه ظاهر کرده و با تشخیص این اضافه جریان در ثانویه توسط رله های حفاظتی فرمان قطع یا تریپ به کلیدهای مربوطه داده تا قسمتهای اتصالی شده و معیوب از شبکه جدا شوند.به طور کلی می توان گفتبا توجه به کابردهای مختلف CT معمولاً چندین کر (هسته) در ترانسهای جریان تعبیه می‌شود که هر کدام با توجه به نوع کاربرد و خصوصیات خاص خود را دارد . مثلاً زمانیکه اتصالی در شبکه اتفاق می افتد جریان زیادی از اولیه CT عبور می نماید اگر قرار باشد همان جریان به نسبت ، نسبت تبدیل CT در ثانویه ظاهر شود ، جریان نسبتاً زیادی در ثانویه خواهیم داشت که این امر باعث صدمه زدن به دستگاههای اندازه گیری می‌شود . بنابراین باید از هسته هایی استفاده شود که دارای نقطه اشباع پایین باشد که هنگام بروز اتصالی در شبکه ، جریان سیم پیچ اولیه در ثانویه القاء نشود (اشباء زمانی است که هسته خاصیت خود را جهت کامل کردن مدار مغناطیسی از دست می دهد ) بالعکس در مورد دستگاههای حفاظتی در هنگام اتصالی در شبکه جریان ثانویه باید یک نسبت تقریباً خطی با جریان اولیه داشته باشد به همین دلیل از هسته هایی استفاده می‌شود که دارای نقطه اشباء بالایی داشته باشند در عمل معمولاً از ۲ ، ۳ و یا ۴ هسته در ترانسهای جریان استفاده می‌شود که به هسته های حفاظتی و اندازه گیری تقسیم می شوند. کلاس دقت CT ها :میزان خطای CT ها با توجه به کلاس دقت آنها مشخص می گردد. کلاس دقت CT برای هسته اندازه گیری و حفاظتی به دو صورت مختلف بیان می گردد. مشخصه های یک ترانس جریان :

۱- نسبت تبدیل CT بطور مثال ۱۰۰۰-۵۰۰/۵ یا ۱۰۰۰-۵۰۰/۱۲

۲- توان خروجی یا بردن بر حسب VA

۳- کلاس دقت

۴- کلاس عایقی

بعضی ویژگیها که در ساختمان ونصب ترانس جریان باید رعایت گردد :

ترانسفورماتورهای جریان باید از نوع روغنی و خود خنک شونده بوده و دارای عایق‌بندی مناسبی باشند (در سطح ولتاژ ۶۳ کیلوولت ترانسفورماتورهای جریان از نوع رزینی نیز می‌تواند استفاده شود). ترانسفورماتورهای جریان باید برای نصب در فضای آزاد و برروی پایه نگهدارنده مناسب باشند.خروجی هر یک از ترانسفورماتورهای جریان باید برای عملکرد صحیح وسائل حفاظتی و اندازه‌گیری در محدوده مورد نیاز بار وشرایط خطای مشخص شده مناسب باشد.نسبت تبدیل های متفاوت ترانسفورماتور جریان، حتی الامکان به وسیله سرهای مختلف از ثانویه آن گرفته شود. ترانسفورماتورهای جریان نوع روغنی باید به تسهیلات زیر مجهز باشند:

– نشاندهنده سطح روغن

– دریچه پرکردن روغن

– شیر تخلیه

– درپوش تخلیه

– تسهیلات لازم جهت بلند کردن ترانسفورماتور کامل پرشده با روغن

قسمت فلزی پایین ترانسفورماتور جریان باید به دو ترمینال زمین در دو سمت مقابل هم مجهز باشد به‌طوری که بتوان هادی مسی با اندازه مناسب را به آن وصل نمود. اتصال زمین باید آنچنان باشد که ناخواسته قطع نگردد.برای برقرارکردن اتصالات اولیه و ثانویه آرایش تأیید شده‌ای باید درنظرگرفته‌شود.کلیه قطعاتی که درمعرض خوردگی می‌باشند باید از جنس مقاوم در برابر خوردگی، یا به صورت گالوانیزه گرم ساخته شوند.دسته‌ها و آویزهای مخصوص حمل و نقل و جابجایی ترانسفورماتور جریان بایستی به طور محکم به بدنه ترانسفورماتور متصل شوند.

ترانسفورماتورهای جریان، باید به یک جعبه ترمینال ثانویه با سوراخها و گلندهای کابل کافی جهت اتصال کابلها مجهز باشد. جعبه ترمینال باید دارای فضای کافی برای انجام اتصال سیمهای ارتباطی مورد نیاز و اتصال‌کوتاه کردن ترمینال‌‌های ثانویه ترانسفورماتور به‌طور آسان باشد. جعبه ترمینال می‌بایستی دارای درجه حفاظت IP54 باشد و درهنگام کار ترانسفورماتور قابل دسترسی بوده و نیز به حفاظ باران، سوراخهای تنفس پوشیده‌شده با تور و در صورت لزوم به گرمکن‌های ضد تقطیر کنترل شده با ترموستات مجهز باشد. جعبه ترمینال همچنین باید به یک ترمینال زمین جهت زمین کردن سیم‌پیچهای ثانویه و حفاظ کابلها مجهز باشد (این عمل می‌تواند توسط یک میله مسی انجام شود). کلیه پیچها و عناصر اتصال‌دهنده باید از فلز مقاوم در برابر خوردگی ساخته شده باشند.

برای هر سه ترانسفورماتورجریان باید یک جعبه ترمینال مادر در نزدیکی استراکچر فاز میانی با درجه حفاظت IP54 تهیه شود تا اتصالات بین فازها در آن انجام گیرد. حداکثر فاصله باید بین گروه‌های سیم‌پیچی مختلف درنظر گرفته‌شود. احتیاطات لازم باید درنظر گرفته‌شود تا از توزیع یکنواخت فشارالکتریکی در سرتاسر عایق اطمینان حاصل گردد. پس از طی فرآیند ساخت ، عایق باید تماماً از رطوبت و هوا عاری شود. جزئیات روش‌های پیشنهادی برای عملیات خشک‌کردن و پرکردن ترانسفورماتور و زمان خشک کردن، درجه خلاء و غیره بایستی اعلام گردد.

هر ترانسفورماتورجریان باید با روغن با مشخصات استاندارد IEC شماره ۶۰۲۹۶ پرشود. هر هسته ترانسفورماتورجریان باید از نظر الکتریکی از کلیه سیم‌پیچها جدا باشد. پیش‌بینی‌های لازم به جهت جلوگیری از وارد آمدن فشارهای مکانیکی و حرارتی بر اثر اتصال کوتاه بروی سیم‌پیچ اولیه بایستی انجام شود.ترانسفورماتورهای جریان می‌توانند دارای اولیه به شکل میله‌ای، یک یا چند دور باشند. ترانسفورماتورهای جریان روغنی بایستی کاملاً آب‌بندی شده بوده و مجهز به وسیله انبساط باشند که این ساختار در مورد ترانسفورماتورهای جریان هسته بالا پذیرفته نمی‌باشد.عایق داخلی باید به‌ طور دائم و رضایت‌بخش در مقابل نفوذ رطوبت حفاظت شد‌ه ‌باشد. وسائل آب‌بندی مربوطه باید در برابر نورخورشید، هواو آب مقاوم باشد.اتصال مقره چینی به قسمتهای فلزی بایستی بگونه‌ای باشد که اطمینان حاصل شود که در شرایط بارگذاری خصوصاً در شرایط گذرا نشتی روغن اتفاق نخواهد افتاد.در لحظات اول وقوع اتصال کوتاه، هسته‌های حفاظتی ترانسفورماتورهای جریان باید به درستی عمل انتقال را انجام دهند.آنها باید خطاهای سه فاز با وصل مجدد سرعت بالا را دنبال نموده و در زمان ایجاد حداکثر سطح خطا و جریان DC مربوط به آن به اشباع نروند. ولتاژ ایجاد شده در هسته در اثر وقوع خطا یا در هنگام پدیده‌های گذرا در سیستم باید به حد کافی از ولتاژ اشباع ترانسفورماتورجریان پایین ‌تر باشد تا پاسخ گذاری رضایت بخشی حاصل شود.

یک شیلد الکترواستاتیکی باید بین اولیه و ثانویه ترانسفورماتورجریان تهیه گردد تا از ورود جریانهای بالا به ثانویه و رله‌ها جلوگیری نماید. ترمینالهای ثانویه باید به نحوی قرارگیرد که در حالت برقدار بودن ترانسفورماتورجریان، دسترسی به آن میسر باشد.ترمینالهایی از سیم‌پیچ ثانویه که مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بایستی زمین شوند.استقامت مکانیکی پیچهای ترمینال ثانویه باید به اندازه مناسب باشد. کلیه پیچ‌های ترمینالها باید مجهز به واشر فنری باشند.جزئیات هر آرایش و یا ساختمان خاص سیم‌پیچ‌ها که برای اصلاح دقت ویا به هر دلیل دیگر در نظرگرفته شده است باید در مدارک نشان داده شود. برای ترانسفورماتورهای جریان با چندین نسبت تبدیل باید برچسب‌هایی تهیه شود تا اتصالات لازم برای کلیه نسبت تبدیل‌ها را نشان دهد. این اتصالات همچنین باید در تمامی دیاگرام‌های اتصالات نشان داده شود.

ترانسفورماتورهای جریان باید از نظر مکانیکی طوری طراحی شوند که در مقابل فشارهای ناشی از بار یخ، نیروی باد، نیروهای کششی روی ترمینال های فشارقوی، همینطور نیروهای ناشی از اتصال کوتاه و زلزله که در این متن مشخصات آمده است مقاوم باشند.مقره چینی باید بر طبق استاندارهای IEC مربوطه ساخته و آزمایش شوند و با نیازمندیهای ترانسفورماتورهای جریان مطابقت داشته‌ باشد.هنگامی که ترانسفورماتورجریان دارای چندین دور در اولیه یا از نوع هسته پایین باشد، سیم‌پیچی اولیه بایستی در صورت لزوم توسط برق‌گیر محافظت شود. مشخصه‌های حفاظتی برق‌گیر باید هماهنگ با عایق موجود بین بخش‌های اولیه باشد .


به راهنمای تخصصی برق تهران جنوب خوش آمدید

درباره : برق

F-stop (اف استاپ) ، عدد اف ، ضریب اف ، F-# (اف شارپ)، F-number (اف نامبر)، aperture (اپرچر) اینها همگی اسامی هستند که می توان به تیتر مقاله امروز ما نسبت داد. برای این که نور از منبع نوری به سنسور تصویر (Image sensor) برسد مجبور است از لنز دوربین مداربسته (lens) عبور کند. پس با هم به بررسی عملکرد اف استاپ در لنز دوربین مداربسته می پردازیم.

F-STOP in cctv
 

F-STOP چیست؟

F-STOP عددی است که میزان باز شدن دهانه ی لنز یا میزان بازشدگی اپرچر (aperture) را نشان میدهد. این عدد را عموماً در دیتا شیت برندهای مختلف بصورت F (عدد اف بزرگ) نشان می دهند.

برای مثال در یکی از مدل دوربین های برند اکسیس F-STOP = 1.6 است.

F-STOP-AXIS-CCTV

و در یکی از مدل دوربین های برند داهوآ F-STOP=1.4 است.

F-STOP-DAHUA-CCTV

در یکی از مدل دوربین های برند هایک ویژن F-STOP=1.2  است.

F-STOP-hikvision-CCTV

 

 

شباهت چشم انسان و دوربین مداربسته:

عملکرد دریچه دیافراگم و aperture دوربین مداربسته مشابه عملکرد عنبیه و مردمک چشم انسان است .

پره هایی که در اطراف دریچه تصویر سمت راست از لنز دوربین مداربسته می باشد حکم عنبیه چشم انسان را دارد . قسمت مشکی رنگ وسط چشم انسان در تصویر سمت چپ هم حکم aperture دوربین مداربسته است که وقتی نور زیاد باشد، تنگ و کوچک می شود و وقتی نور کم است، درشت تر می‌شود.

تفاوت چشم و F-STOP

 

عملکرد عدد اف:

عدد اف بدون واحد است که هر چقدر این عدد بزرگتر باشد ، میزان باز شدن یا گشادگی پره های دیافراگم لنز کمتر و میزان نور ورودی به دوربین مداربسته  هم کمتر خواهد شد چرا که دریچه ورودی نور کوچکتر شده است.

هر چقدر این عدد F-STOP کوچکتر باشد ، میزان باز شدن یا گشادگی پره های دیافراگم لنز بیشتر و میزان نور ورودی به دوربین مداربسته  هم بیشتر خواهد شد چرا که دریچه ورودی نور بزرگتر شده است.

SIZE APERTURE

 

کاربرد عدد اف :

در هنگام انتخاب دو دوربین مداربسته با دو F-STOP متفاوت ، بسته به اینکه دوربین را برای چه نیازی استفاده می کنیم باید به این عدد دقت کنیم . برای مثال تا به حال هر وقت از تصویر شب دوربین مداربسته صحبت می شد ، صرفا IR دوربین مورد توجه قرار می گرفت ولی از این به بعد بهتر است نیم نگاهی هم به عدد اف دوربین ها داشته باشیم. چون برای بهبود کیفیت تصویر در شرایط کم نوری نیاز به دریچه بزرگتر یعنی F-STOP کوچکتر خواهیم داشت.

F-stop در شب
 

روش محاسبه F-stop :

عدد اف عددی بدون واحد است که از تقسیم فاصله کانونی بر قطر دریچه دیافراگم دوربین مداربسته بدست می آید.

F-stop=قطر دریچه/فاصله کانونی

روش محاسبه F-stop

درباره : برق

فیوز کاردی چیست و چه جاهایی کاربرد دارد و چگونه نصب می شود یا تجهیزات مرتبطی مانند کلید فیوز چیست و چه جاهایی استفاده می شود؛ اینها سوالاتی است که ممکن است برای شما پیش بیاید و در این آموزش از سری برق تهران جنوب صنعتی در برق تهران جنوب به سوالاتی شبیه کلید فیوز چیست یا فیوز کاردی چیست و امثال این سوالات خواهیم پرداخت تا با این تجهیزات حفاظتی نیز آشنا شوید.

 

دانلود ویدیو

در آموزش های قبلی مفصل توضیح دادیم که کلید مینیاتوری چیست و منظور از مشخصات روی کلید مینیاتوری چیست

فیوز کاردی چیست ؟

اصولا فیوزها عمل حفاظت  مصرف کننده های برق رو برعهده دارند و به صورت کلی فیوز به وسیله ای گفته می شود که مکانیزم ذوب شونده دارد و در قسمت داخل آن سیم نازک یا ورق نازکی قرار دارد که با بالا رفتن جریان بیش از مقداری که روی فیوز درج شده سیم داخل آن ذوب می شود و اصطلاحاٌ می گوییم فیوز سوخته است.

فیوز کاردی یا فیوز چاقویی یک نوعی از فیوز های ذوب شونده به شما می آید گرچه مدل های دیگری از فیوز ها نیز وجود دارد مانند فیوز فشنگی یا فیوز شیشه ای که مکانیزم اصلی آنها عین هم است و فقط در شکل ظاهری و مقدار تحمل جریان با یک دیگر متفاوت هستند.

در تصویر زیر یک نمونه فیوز کاردی را مشاهده می کنید:

کلید فیوز چیست؟

جایی که فیوز داخل آن قرار می گیرد و و وصل شبکه برق می شود تا باعث شود فیوز کاردی در مدار قرار بگیرد را کلید فیوز می گوییم کلید فیوز ها نیز در مدل های گوناگون برای جریان های مختلف با اندازه های مختلف وجود دارند.

از لحاظ کارکرد به دو نوع تقسیم بندی می شوند:

۱ کلید فیوز غیر قابل قطع زیر بار

این مدل کلید فیوز ها همانطور که از نامشان هم پیداست وقتی مصرف کننده روشن است نباید دسته ی آن را بکشیم و نمی توانیم به عنوان قطع و وصل کننده برق از آن استفاده کنیم و صرفاً نقش حفاظتی را برایمان انجام می دهد.

یک نمونه کلید فیوز غیر قابل قطع زیر بار را در تصویر زیر مشاهده میکنید:

 

۲ کلید فیوز های قابل قطع زیر بار

نوعی کلید است که برای قطع و وصل مدار از آن استفاده می کنیم و نکته ای که وجود دارد این است که عامل حافظتی استفاده شده دراین نوع کلید ها فیوز ها چاقویی یا کاردی است و به همین دلیل به کلید فیوز قابل قطع زیر بار معروف هستند.

یک نمونه کلید فیوز قابل قطع زیر بار را در تصویر زیر مشاهده میکنید:

 

جهت یادگیری تجهیزات بیشتر و نحوه کار تجهیزات برکاربرد در تابلو برق صنعتی آموزش زیر را به شما پیشنهاد میکنم:

درباره : برق

هنگامی که یک موتور توان پایین و یک موتور توان بالا را بخواهیم راه اندازی کنیم می توانیم یکی از آنها را به صورت یک ضرب و دیگری را به صورت ستاره مثلث راه اندازی کنیم.در این روش از تایمر و کنتاکتور تقریبا زیادی استفاده می شود که مقرون به صرفه نخواهد بود اما توضیح آن خالی از لطف نیست.در ادامه شکل مدار فرمان و قدرت این نوع راه اندازی به همراه توضیحات آن آورده می شود.

راه اندازی دو موتور آسنکرون یکی به صورت یک ضرب و دیگری به صورت ستاره مثلث

نحوه عملکرد این نوع راه اندازی

در این روش از چهار عدد کنتاکتور،یدو عدد رله تاخیر زمانی؛یک کلید شستی استاپ و یک کلید شستی استارت استفاده شده است.از شستی استاپ s1 برای متوقف ساختن هر دو موتور استفاده می شود.برای راه اندازی این فرآیند باید شستی استارت s2 را فشرد.با فشردن این شستی کنتاکتور k1 و تایمر k5 تحریک شده،موتور اول به صورت یک ضرب راه اندازی می شود و تایمر شروع به زمان گیری می کند.پس از گذشت مدت زمان تعیین شده کنتاکتور k2 و کنتاکتور k3 و تایمر k6 تحریک می شوند.بنابر این موتور دوم به صورت ستاره راه اندازی شده و تایمر شروع به زمان گیری می کند.پس از گذشت مدت زمان تعیین شده تیغه های باز تایمر بسته شده و کنتاکتور k4 تحریک می شود و موتور دوم به صورت مثلث به کار خود ادامه می دهد.

کاربرد این روش راه اندازی

همانطور که در بالا گفته شد این روش راه اندازی مگر در مواردی خاص،کاربرد چندانی ندارد زیرامقرون به صرفه نیست.


درباره : برق
صفحات سایت