راهنمای سایت

راهنمای ارسال مطلب :

برای ارسال جزوه، مطلب علمی و درسی یکی از راههای زیر را انجام دهید:

1- عضویت در سایت و استفاده از منوی ارسال مطلب (در این صورت مطلب را به صورت مستقیم در سایت قرار خواهید داد)

جهت مشاهده آموزش نحوه ارسال مطلب در سایت روی لینک زیر کلیک کنید:

آموزش ارسال مطلب در سایت

2-ایمیل نمودن مطالب به آدرس

admin@tj11.ir

3-ارسال مطالب در گروه تلگرام 

  (در صورت استفاده از گزینه های دوم و سوم مطالب شما توسط مدیران سایت با نام خودتان در سایت قرار خواهد گرفت)